Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Aanpassing studieprogramma tweede semester

Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie

Algemene informatie

In de SisA Selfservice registreer je de opleidingsonderdelen die je opneemt in je studieprogramma, zowel voor het eerste als het tweede semester, ten laatste op tweede vrijdag van het academiejaar. Tot die deadline kan je wijzigingen doorvoeren, daarna ligt je studieprogramma vast voor het hele academiejaar.

 Je maakt enkel gebruik van onderstaand formulier indien je je studieprogramma omwille van bijzondere omstandigheden in het tweede semester van dit academiejaar toch wenst te wijzigen. Dit formulier kan niet gebruikt worden voor wijziging van het tijdstip van werk- en taalcolleges bij overlappingen in het tweede semester. Daarvoor ga je langs bij de Onderwijsadministratie FBE (A.003, elke werkdag tussen 9 en 13 uur) of neem je contact op via de Helpdesk FBE.

 In de Faculteit BE is de Commissie Bijzondere Inschrijvingen en Studievoortgang (CBIS) bevoegd voor het behandelen van uitzonderlijke wijzigingen in het studieprogramma aangaande het tweede semester.

Een uitzondering zal door de commissie enkel in overweging genomen worden indien:

  1. Een overlapping in het collegerooster is ontstaan na de tweede vrijdag van het academiejaar, door toedoen van een wijziging uitgevoerd door de faculteit/universiteit.
  2. Je studieresultaten en/of studiesituatie van die aard zijn, dat op basis van studieadvies een aanpassing is vereist. Voorbeelden hiervan zijn heroriëntering naar een andere opleiding of major, studievoortgangsbewaking of ziekte. In geval van studievoortgangsbewaking zal het studieprogramma semester 2 enkel uitgebreid worden mits in januari gunstige resultaten behaald werden. Dat wil zeggen dat je na de examenperiode van het eerste semester voor minstens 60% van je opgenomen studiepunten van het eerste semester geslaagd bent. Bij het in overweging nemen van de aanvraag, wordt rekening gehouden met een evenwichtige spreiding over de semesters.
  3. De beschrijving van een opleidingsonderdeel ontbrak op het ogenblik van de registratie van het studieprogramma of werd na de registratie fundamenteel gewijzigd.
  4. Je een wissel wil doorvoeren in het kader van (de voorbereiding op) een erasmusuitwisseling, je masterproef, een stage, ..., waarbij je op de tweede vrijdag van het academiejaar nog niet over voldoende informatie beschikte om dit te voorzien.
  5. Je een keuzeopleidingsonderdeel van het tweede semester wil wijzigen, waarbij je motiveert waarom je deze keuze niet voor de tweede vrijdag van het academiejaar kon maken.

Let op 

  • Het betreft steeds een wijziging van opleidingsonderdelen van het tweede semester. Toevoegen van opleidingsonderdelen van het eerste semester en jaaropleidingsonderdelen is niet mogelijk!
  • Met uitzondering van het argument ‘studieadvies’, betreft het steeds een wissel in je studieprogramma. In principe blijft de omvang van je studieprogramma dus ongewijzigd.
  • Gebruik dit formulier niet om aan te vragen om je masterproef te laten toevoegen. Volg hiervoor de stappen beschreven in de Facultaire Richtlijnen ( Studentenportaal> Studieprogramma). Indien je voldoet aan de voorwaarden, zal je masterproef automatisch worden toegevoegd aan het begin van het tweede semester. Neem contact op via de Helpdesk FBE indien je hierover vragen hebt.
  • Indien je je wil uitschrijven uit de opleiding, neem dan steeds eerst contact op met de studietrajectbegeleider via de Helpdesk FBE

De Facultaire Richtlijnen (Studentenportaal> Studieprogramma) en het Onderwijs- en examenreglement zijn op al onze studenten van toepassing.

Deadlines

Aanvragen voor inschrijvingen in de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie in het tweede semester van het huidige academiejaar kunnen ingediend worden tussen 15 november 2024 en 21 februari 2025. Dien je aanvraag in voor 1 februari om voor de start van het tweede semester antwoord te krijgen. Na 21 februari kunnen geen dossiers meer ingediend worden voor het lopende academiejaar.

De dossiers worden zo snel mogelijk behandeld, in volgorde van binnenkomen. Normaal gezien ontvang je binnen de twee weken een antwoord. De verwerkingstijd kan iets langer zijn in de drukke periodes.