Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Aanvraagformulier toelating met Nederlands of Luxemburgs diploma

Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie

Algemene informatie

Jaarlijks wensen heel wat studenten met een Nederlands of Luxemburgs diploma zich in te schrijven voor een opleiding of een programma. In tegenstelling tot andere buitenlandse diploma’s verlopen de inschrijvingen voor studenten met een Nederlands of Luxemburgs diploma via de reguliere inschrijvingsprocedure bij de centrale inschrijvingsdienst.

Studenten met een Nederlands of Luxemburgs diploma dat niet voldoet aan de rechtstreekse toelatingsvoorwaarden (terug te vinden bij de opleiding waarin je wil starten onder de rubriek ‘Toelatingsvoorwaarden') kunnen, indien hun vooropleiding sterk aanleunt bij de opleidingen die wél toegang bieden, aan de hand van dit formulier een toelating tot het programma of de opleiding vragen. Deze dossiers worden behandeld door de Commissie Bijzondere Inschrijvingen en Studievoortgang (CBIS).

Deadlines

Aanvragen voor inschrijvingen in het volgende academiejaar kunnen ingediend worden tussen 1 april en de tweede vrijdag na de start van het academiejaar (4 oktober 2024). Dien je aanvraag in vóór 6 september om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen. Studenten die zich na 4 oktober inschrijven, nemen contact op met de CBIS via de Helpdesk FBE. Een aangepast studieprogramma kan dan worden opgelegd. 

Voor inschrijvingen in het tweede semester kan een aanvraag ingediend worden tussen 15 november en de tweede vrijdag na de start van het tweede semester (21 februari 2025). Na deze datum dient contact opgenomen te worden met de CBIS via de Helpdesk FBE.

De dossiers worden zo snel mogelijk behandeld in volgorde van ontvangst. Normaal gezien ontvang je binnen de twee weken een antwoord. De verwerkingstijd kan iets langer zijn in de drukke periodes.