Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Aanvraag deeltijds startpakket studenten met toegekende bijzondere faciliteiten

Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie

Algemene informatie

Het startpakket is het eerste modeltraject dat nieuw ingeschreven bachelorstudenten vanaf 2023-2024 verplicht moeten opnemen. Het standaard startpakket telt 60 studiepunten en komt overeen met het eerste jaar van het modeltraject.
Startte je in september aan onze faculteit en heb je een statuut dat recht geeft op bijzondere faciliteiten, dan heb je ook recht op een deeltijds startpakket van 45 of 30 studiepunten (cf. art. 4.1.3 van het Onderwijs- en Examenreglement).

Het gaat onder meer over de volgende statuten:

  • Erkende functiebeperking
  • Topsport- of kunstbeoefening
  • Statuut van werkstudent
  • Statuut van anderstalige student
  • Combinatie studeren met ondernemerschap

In de meeste gevallen is het mogelijk voor studenten met een bijzonder statuut om een voltijds startpakket op te nemen. Als je toch gemerkt hebt dat een voltijds startpakket te zwaar is voor jou, dan kan je aan de hand van onderstaand formulier een aanvraag indienen om alsnog een deeltijds startpakket op te nemen. 

Beschik je nog niet over een bijzonder statuut en denk je er wel voor in aanmerking te komen? Start dan eerst je aanvraag voor het bekomen van een bijzonder statuut bij Universiteit Antwerpen via deze link. Pas wanneer je dit statuut verworven hebt, kan je een aanvraag indienen bij de Faculteit BE voor het volgen van een deeltijds startpakket.

Deadlines

Aanvragen voor het volgen van een deeltijds startpakket kunnen worden ingediend tot 21 februari 2025.

De dossiers worden zo snel mogelijk behandeld, in volgorde van binnenkomen. Er wordt naar gestreefd om binnen de twee weken te antwoorden, maar de verwerkingstijd kan iets langer zijn in de drukke periodes.