Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Aanvraagformulier studiecontracten

Creditcontract / examencontract-diploma / examencontract-credit / micro-credential

Algemene informatie

  • Bij een creditcontract schrijf je je niet in voor een opleiding, maar voor één of meer opleidingsonderdelen. Het doel van het creditcontract is het behalen van creditbewijzen, niet een diploma. Hiervoor volg je de lessen en leg je examens af van de opgenomen opleidingsonderdelen. Inschrijving onder deze contractvorm vereist inzet van leerkrediet. Aanvragen worden enkel aanvaard indien je nog over voldoende leerkrediet beschikt. Wanneer je al over een masterdiploma beschikt en je hebt onvoldoende leerkrediet, kan je een aanvraag indienen. In dat geval zal er een verhoogd studiegeld worden aangerekend ten belope van het ontbrekende leerkrediet (zie www.uantwerpen.be/studiegeld).
  • Het doel van het examencontract-credit is het behalen van creditbewijzen voor afzonderlijke opleidingsonderdelen zonder deelname aan de onderwijsactiviteiten of ondersteuning vanwege de universiteit. Je ontvangt geen studentenkaart en krijgt als enige faciliteit toegang tot de voorziene elektronische platformen. De examens in deze vorm van onderwijs omvatten dezelfde leerstof als examens in het reguliere onderwijs. Inschrijving onder deze contractvorm vereist geen inzet van leerkrediet. Desalniettemin worden dossiers enkel aanvaard indien je nog over voldoende leerkrediet beschikt. Wanneer je al over een masterdiploma beschikt en je hebt onvoldoende leerkrediet, kan je een aanvraag indienen. In dat geval zal er een verhoogd studiegeld worden aangerekend ten belope van het ontbrekende leerkrediet (zie www.uantwerpen.be/studiegeld).
  • Het doel van het examencontract-diploma is het behalen van een diploma voor een opleiding zonder deelname aan de onderwijsactiviteiten of ondersteuning vanwege de universiteit. Je ontvangt geen studentenkaart en krijgt als enige faciliteit toegang tot de voorziene elektronische platformen. De examens in deze vorm van onderwijs omvatten dezelfde leerstof als examens in het reguliere onderwijs. Inschrijving onder deze contractvorm vereist geen inzet van leerkrediet. Desalniettemin worden dossiers enkel aanvaard indien je nog over voldoende leerkrediet beschikt. Wanneer je al over een masterdiploma beschikt en je hebt onvoldoende leerkrediet, kan je een aanvraag indienen. In dat geval zal er een verhoogd studiegeld worden aangerekend ten belope van het ontbrekende leerkrediet (zie www.uantwerpen.be/studiegeld).
  • Bij een micro-credential schrijf je je in voor een lessenpakket bestaande uit één of meerdere opleidingsonderdelen rond een bepaald thema. Wanneer je geslaagd bent voor je micro-credential ontvang je een internationaal erkend certificaat met daarop je naam, de behaalde resultaten, de beoordelingsmethode, de toekennende instantie en, indien van toepassing, het niveau in het kwalificatiekader en de verdiende studiepunten. Inschrijving voor een micro-credential vereist geen inzet van leerkrediet.

Let op:

  • Je dient voor inschrijvingen via credit- of examencontract te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de opleiding waar de opleidingsonderdelen deel van uitmaken. De toelatingsvoorwaarden kun je terugvinden door bij het overzicht van onze opleidingen door te klikken naar de toelatingsvoorwaarden van de gewenste opleiding(en). Houd er rekening mee dat ook niet alle opleidingsonderdelen hiervoor in aanmerking komen (o.a. wegens inschrijvingsvereisten of contractrestricties, die kun je terugvinden door bij het studieprogramma door te klikken naar de cursusinformatie van de gewenste opleidingsonderdelen). We vragen je dit vooraf na te kijken.
  • Voor de aanvraag van creditcontracten en examencontracten-credit van opleidingsonderdelen die niet worden georganiseerd door de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie, dien je je aanvraag te richten tot de desbetreffende faculteit.
  • Je kan enkel een creditcontract voor de talen opnemen in combinatie met een examencontract-diploma.

Voor een inschrijving onder credit- of examencontract, of voor een inschrijving voor een micro-credential is altijd de toelating van de faculteit vereist, ook in het geval van een herinschrijving. In de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie is de Commissie Bijzondere Inschrijvingen en Studievoortgang (CBIS) bevoegd.

Een inschrijving onder credit- of examencontract, of in een micro-credential kan niet stopgezet worden. Er is bijgevolg ook geen terugbetaling mogelijk. Het Onderwijs- en examenreglement is op al onze studenten van toepassing.

Deadlines

Aanvragen voor inschrijvingen in het volgende academiejaar kunnen ingediend worden tussen 1 april en de tweede vrijdag na de start van het academiejaar (4 oktober 2024). Dien je aanvraag in vóór 6 september om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen. Studenten die zich na 4 oktober inschrijven, nemen contact op met de CBIS via de Helpdesk FBE. Een aangepast studieprogramma kan dan worden opgelegd. Voor inschrijvingen in het tweede semester kan een aanvraag ingediend worden tussen 15 november en de tweede vrijdag na de start van het tweede semester (21 februari 2025). Na deze datum dient contact opgenomen te worden met de CBIS via de Helpdesk FBE.

De dossiers worden zo snel mogelijk behandeld in volgorde van ontvangst. Normaal gezien ontvang je binnen de twee weken een antwoord. De verwerkingstijd kan iets langer zijn in de drukke periodes.