Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Aanvraagformulier studiecontracten

Creditcontract / examencontract-diploma / examencontract-credit | Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie

Algemene informatie

  • Bij een creditcontract schrijf je je niet in voor een opleiding, maar voor één of meer opleidingsonderdelen. Het doel van het creditcontract is het behalen van creditbewijzen, niet een diploma. Hiervoor volg je de lessen en leg je examens af van de opgenomen opleidingsonderdelen. Inschrijving onder deze contractvorm vergt inzet van leerkrediet (indien je reeds een masterdiploma behaald hebt zal geen rekening gehouden worden met een tekort aan leerkrediet).
  • Het doel van het examencontract-credit is het behalen van creditbewijzen voor afzonderlijke opleidingsonderdelen zonder deelname aan de onderwijsactiviteiten of ondersteuning vanwege de universiteit. Je ontvangt geen studentenkaart en krijgt als enige faciliteit toegang tot de voorziene elektronische platformen. De examens in deze vorm van onderwijs omvatten dezelfde leerstof als examens in het reguliere onderwijs. Inschrijving onder deze contractvorm vergt geen inzet van leerkrediet, desalniettemin worden dossiers enkel aanvaard indien men nog over voldoende leerkrediet beschikt (tenzij je reeds een masterdiploma behaald hebt).
  • Het doel van het examencontract-diploma is het behalen van een diploma voor een opleiding zonder deelname aan de onderwijsactiviteiten of ondersteuning vanwege de universiteit. Je ontvangt geen studentenkaart en krijgt als enige faciliteit toegang tot de voorziene elektronische platformen. De examens in deze vorm van onderwijs omvatten dezelfde leerstof als examens in het reguliere onderwijs. Inschrijving onder deze contractvorm vergt geen inzet van leerkrediet, desalniettemin worden dossiers enkel aanvaard indien men nog over voldoende leerkrediet beschikt (tenzij je reeds een masterdiploma behaald hebt).

Let op: Je dient voor deze inschrijvingen te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de opleiding waar de opleidingsonderdelen deel van uitmaken, die kun je terugvinden door bij het overzicht van onze opleidingen door te klikken naar de toelatingsvoorwaarden van de gewenste opleiding(en). Houd er rekening mee dat ook niet alle opleidingsonderdelen hiervoor in aanmerking komen (o.a. wegens inschrijvingsvereisten of contractrestricties, die kun je terugvinden door bij studieprogramma door te klikken naar de individuele cursusfiche van de gewenste opleidingsonderdelen).

Voor een inschrijving met deze contracten is altijd de toelating van de faculteit vereist, ook in het geval van een herinschrijving. In de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie is de Commissie Bijzondere Inschrijvingen (CBI) bevoegd.

Een inschrijving onder deze contracten kan niet stopgezet worden. Er is bijgevolg ook geen terugbetaling mogelijk.

Het onderwijs- en examenreglement is op al onze studenten van toepassing.

Deadlines

Aanvragen voor inschrijvingen in het academiejaar 2021-2022 kunnen ingediend worden tussen 1 maart en 8 oktober 2021. Dien je aanvraag in voor 6 september om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen.

Voor inschrijvingen in het tweede semester (je kan dan enkel opleidingsonderdelen van het tweede semester opnemen) kan een aanvraag ingediend worden tussen 15 november 2021 en 25 februari 2022. Na deze datum kunnen geen dossiers meer ingediend worden voor het academiejaar 2021-2022.

Voor de verwerkingstijd van de dossiers moet rekening gehouden worden met 4 weken, dit kan iets langer zijn in de vakantieperiode. Dossiers worden behandeld in volgorde van binnenkomen.