Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Aanvraagformulier studiecontracten

Creditcontract / examencontract-diploma / examencontract-credit / micro-credential

Algemene informatie

  • Bij een creditcontract schrijf je je niet in voor een opleiding, maar voor één of meer opleidingsonderdelen. Het doel van het creditcontract is het behalen van creditbewijzen, niet een diploma. Hiervoor volg je de lessen en leg je examens af van de opgenomen opleidingsonderdelen. Inschrijving onder deze contractvorm vergt inzet van leerkrediet (indien je reeds een masterdiploma behaald hebt zal geen rekening gehouden worden met een tekort aan leerkrediet).
  • Het doel van het examencontract-credit is het behalen van creditbewijzen voor afzonderlijke opleidingsonderdelen zonder deelname aan de onderwijsactiviteiten of ondersteuning vanwege de universiteit. Je ontvangt geen studentenkaart en krijgt als enige faciliteit toegang tot de voorziene elektronische platformen. De examens in deze vorm van onderwijs omvatten dezelfde leerstof als examens in het reguliere onderwijs. Inschrijving onder deze contractvorm vergt geen inzet van leerkrediet, desalniettemin worden dossiers enkel aanvaard indien men nog over voldoende leerkrediet beschikt (tenzij je reeds een masterdiploma behaald hebt).
  • Het doel van het examencontract-diploma is het behalen van een diploma voor een opleiding zonder deelname aan de onderwijsactiviteiten of ondersteuning vanwege de universiteit. Je ontvangt geen studentenkaart en krijgt als enige faciliteit toegang tot de voorziene elektronische platformen. De examens in deze vorm van onderwijs omvatten dezelfde leerstof als examens in het reguliere onderwijs. Inschrijving onder deze contractvorm vergt geen inzet van leerkrediet, desalniettemin worden dossiers enkel aanvaard indien men nog over voldoende leerkrediet beschikt (tenzij je reeds een masterdiploma behaald hebt).
  • Je behaalt een micro-credential wanneer je geslaagd bent voor een lespakket bestaande uit één of meerdere opleidingsonderdelen rond een bepaald thema. Wanneer je geslaagd bent voor je micro-credential ontvang je een internationaal erkend certificaat met daarop je naam, de behaalde resultaten, de beoordelingsmethode, de toekennende instantie en, indien van toepassing, het niveau in het kwalificatiekader en de verdiende studiepunten. Micro-credentials kunnen worden gecombineerd tot bredere credentials of kwalificaties.

Let op:

  • Je dient voor deze inschrijvingen te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de opleiding waar de opleidingsonderdelen deel van uitmaken, die kun je terugvinden door bij het overzicht van onze opleidingen door te klikken naar de toelatingsvoorwaarden van de gewenste opleiding(en). Houd er rekening mee dat ook niet alle opleidingsonderdelen hiervoor in aanmerking komen (o.a. wegens inschrijvingsvereisten of contractrestricties, die kun je terugvinden door bij studieprogramma door te klikken naar de individuele cursusfiche van de gewenste opleidingsonderdelen).
  • Dit formulier is enkel van toepassing voor opleidingsonderdelen die georganiseerd worden door Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie. Je kan ze herkennen aan de code 'TEW' in het studiegidsnummer.
  • Je kan enkel een creditcontract voor de talen opnemen in combinatie met een examencontract-diploma.

Voor een inschrijving met deze contracten is altijd de toelating van de faculteit vereist, ook in het geval van een herinschrijving. In de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie is de Commissie Bijzondere Inschrijvingen (CBI) bevoegd.

Een inschrijving onder deze contracten kan niet stopgezet worden. Er is bijgevolg ook geen terugbetaling mogelijk.

Het onderwijs- en examenreglement is op al onze studenten van toepassing.

Deadlines

Aanvragen voor inschrijvingen in het volgende academiejaar kunnen ingediend worden tussen 1 april en 8 oktober. Dien je aanvraag in voor 6 september om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen.

Voor inschrijvingen in het tweede semester (je kan dan enkel opleidingsonderdelen van het tweede semester opnemen) kan een aanvraag ingediend worden tussen 15 november en 28 februari. Na deze datum kunnen geen dossiers meer ingediend worden voor het huidige academiejaar.

De dossiers worden zo snel mogelijk behandeld, in volgorde van binnenkomen. De verwerkingstijd kan iets langer zijn in de drukke periodes.