Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Aanvraagformulier inschrijving tekort aan leerkrediet

Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie

Algemene informatie

Als algemene regel geldt: geen leerkrediet → geen studies

Bij inschrijvingen voor een schakel- of voorbereidingsprogramma en voor een micro-credential is er geen leerkrediet vereist.

In heel uitzonderlijke gevallen kunnen studenten een aanvraag indienen ter overschrijding van het beschikbare leerkredietsaldo. Dit wordt enkel en alleen toegestaan onder strikte voorwaarden.

Dit formulier hoef je niet in te dienen als je reeds beschikt over een masterdiploma. Behaal je je eerste masterdiploma, dan worden 140 studiepunten van het leerkrediet afgetrokken. Hierdoor is het mogelijk dat je onvoldoende leerkrediet hebt voor een tweede initiële master. Meer informatie over leerkrediet vind je hier. Je kan na het behalen van je eerste masterdiploma toch verdere studies aanvatten aan UAntwerpen, ongeacht het saldo van je leerkrediet. Je kunt dan gewoon inschrijven en hoeft geen aanvraag in te dienen. Wel moet je dit melden via onze Helpdesk FBE zodat we de limiet in SisA opheffen en je je volledige programma kan samenstellen. Voor het aantal studiepunten waar je je bijkomend voor inschrijft, maar waar je een tekort aan leerkrediet voor hebt, is extra inschrijvingsgeld verschuldigd. Meer info hierover vind je hier.

Dit formulier gebruik je wel in de volgende situaties:

  • Omwille van persoonlijke problemen, waardoor de studies niet geheel vlot gaan, is het mogelijk dat je leerkrediet uitgeput is vooraleer je diploma behaald is. Enkel in geval van overmacht én enkel in diplomajaar kan je een uitzondering en overschrijding van het beschikbare leerkrediet aanvragen bij de CBIS via dit formulier.
  • Indien je in je eerste master enkel je masterproef nog moet afleggen en hiervoor onvoldoende leerkrediet hebt, mag je in dat geval de masterproef toch opnemen.

Meer info betreffende de regelgeving, het saldo van je leerkrediet en wat te doen bij overmacht, vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen.
Informatie over inschrijven bij geen of een ontoereikend leerkrediet kan men vinden in de artikels 19.10 en 19.11 van het Onderwijs- en examenreglement.

Deadlines

Aanvragen voor inschrijvingen in het volgende academiejaar kunnen ingediend worden tussen 1 april en de tweede vrijdag na de start van het academiejaar (4 oktober 2024). Dien je aanvraag in vóór 6 september om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen. Studenten die zich na 4 oktober inschrijven, nemen contact op met de CBIS via de Helpdesk FBE. Een aangepast studieprogramma kan dan worden opgelegd. Voor inschrijvingen in het tweede semester kan een aanvraag ingediend worden tussen 15 november en de tweede vrijdag na de start van het tweede semester (21 februari 2025). Na deze datum dient contact opgenomen te worden met de CBIS via de Helpdesk FBE.

De dossiers worden zo snel mogelijk behandeld in volgorde van ontvangst. Normaal gezien ontvang je binnen de twee weken een antwoord. De verwerkingstijd kan iets langer zijn in de drukke periodes.