Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Aanvraagformulier uitzondering inschrijving

Indien men niet voldoet aan de rechtstreekse inschrijvingsvoorwaarden

Algemene informatie

De toelatingsvoorwaarden tot de opleidingen van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie worden jaarlijks vastgelegd en zijn te vinden op de website, per opleiding onder opleidingsinfo.

Studenten die voldoen aan deze toelatingsvoorwaarden, kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij de centrale inschrijvingsdienst.

Studenten die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden kunnen, indien hun opleiding sterk aanleunt bij de opleidingen die wél toegang bieden, aan de hand van dit formulier een toelating tot het programma of opleiding vragen. Deze dossiers worden behandeld door de Commissie Bijzondere Inschrijvingen.

Let op: Voor studenten met een Nederlands diploma is er een specifiek formulier voorzien. Gelieve uw aanvraag via dat formulier te doen.

Let op: Ook voor studenten die wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, maar die de vooropleiding nog niet hebben afgerond is een ander formulier (combinatie opleidingen) voorzien. Gelieve uw aanvraag via dat formulier te doen.

Deadlines

​Aanvragen voor inschrijvingen in het academiejaar 2020-2021 kunnen ingediend worden tussen 1 april en 20 september 2020. Dien je aanvraag in voor 6 september om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen.


Voor inschrijvingen in het tweede semester (je kan dan enkel opleidingsonderdelen van het tweede semester opnemen) kan een aanvraag ingediend worden tussen 15 november 2020 en 7 februari 2021. Na deze datum kunnen geen dossiers meer ingediend worden voor het academiejaar 2020-2021.

Voor de verwerkingstijd van de dossiers moet rekening gehouden worden met 4 weken, dit kan iets langer zijn in de vakantieperiode. Dossiers worden behandeld in volgorde van binnenkomen.