Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Aanvraagformulier uitzondering op de toelatingsvoorwaarden

Indien men niet voldoet aan de rechtstreekse toelatingsvoorwaarden voor een opleiding | Faculteit BE

Algemene informatie

De toelatingsvoorwaarden tot de opleidingen van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie worden jaarlijks vastgelegd en zijn te vinden op de website, per opleiding onder opleidingsinfo. 

Studenten die voldoen aan deze toelatingsvoorwaarden, kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij de centrale inschrijvingsdienst.

Studenten die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden kunnen, indien hun opleiding sterk aanleunt bij de opleidingen die wél toegang bieden, aan de hand van dit formulier een toelating tot inschrijving vragen. Deze dossiers worden behandeld door de Commissie Bijzondere Inschrijvingen en Studievoortgang.

Let op:

  • Voor studenten met een Nederlands of Luxemburgs diploma is er een specifiek formulier voorzien. Gelieve je aanvraag via dat formulier te doen.
  • Ook voor studenten die wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, maar die de vooropleiding nog niet hebben afgerond, is een ander formulier (uitzonderlijke combinatie van studieprogramma’s) voorzien. Gelieve je aanvraag via dat formulier te doen.

Deadlines

Aanvragen voor inschrijvingen in het volgende academiejaar kunnen ingediend worden tussen 1 april en de tweede vrijdag na de start van het academiejaar (4 oktober 2024). Dien je aanvraag in vóór 6 september om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen. Studenten die zich na 4 oktober inschrijven, nemen contact op met de CBIS via de Helpdesk FBE. Een aangepast studieprogramma kan dan worden opgelegd. 

Voor inschrijvingen in het tweede semester kan een aanvraag ingediend worden tussen 15 november en de tweede vrijdag na de start van het tweede semester (21 februari 2025). Na deze datum dient contact opgenomen te worden met de CBIS via de Helpdesk FBE.

De dossiers worden zo snel mogelijk behandeld in volgorde van ontvangst. Normaal gezien ontvang je binnen de twee weken een antwoord. De verwerkingstijd kan iets langer zijn in de drukke periodes.