Letteren en Wijsbegeerte

Internationale Francqui Leerstoel

De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte verwelkomde in 2022-2023 twee professoren met een wereldreputatie in het kader van de internationale Francqui Leerstoel:

  • Professor William Marx (promotor: Franc Schuerewegen, departement Letterkunde)
  • Professor Bruce Connell (promotor: Jo Verhoeven, departement Taalkunde)