Side header image

Onderzoek aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

In de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte voeren honderden wetenschappers onderzoek op literair, taalkundig, historisch en filosofisch vlak. De onderzoekers werken interdisciplinair en houden de vinger aan de pols van de snel veranderende samenleving. De onderzoeksassen bieden een thematische invalshoek voor het interdisciplinaire onderzoek.

Het onderzoek aan de faculteit gebeurt aan departementen in onderzoeksgroepen en aan instituten. Hieruit zijn er twee spin-offs ontstaan.

De doctorandi dragen met hun onderzoek aan de uitstraling van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte bij.


De vijf departementen Departementen

Departementsoverkoepelend onderzoek Onderzoeksassen

Onderzoek binnen de departementen Onderzoeksgroepen

Onderzoek binnen de instituten Instituten

Van onderzoek tot bedrijf Spin-offs

Onderzoek in de maatschappij Valorisatie

Interesse in doctoreren Doctoraten

Een lezing bijwonen Lezingen

Onderzoeks- en valorisatiemanager

Géraldine De Visscher Stadscampus, Gebouw R
R.122
Rodestraat 14
2000 Antwerpen
België
Tel. +32 3 265 42 03
geraldine.devisscher@uantwerpen.be