Side header image

Deliberaties met zuiver creditsysteem

Deliberaties

Een academiejaar telt drie deliberatiemomenten:

  • Na de semesterexamens (februari), maar enkel voor de studenten in diplomajaar. Dit zijn studenten die kunnen afstuderen en dus alle opleidingsonderdelen na het eerste semester hebben afgelegd. Sinds 2011-2012 kunnen deze studenten in januari ook examen afleggen voor opleidingsonderdelen van het tweede semester voor zover die eerder deel uitmaakten van hun studieprogramma en indien hiervoor geen credits werden behaald. Diplomajaarstudenten die in februari willen afstuderen, moeten zich hiervoor via SisA registreren.
  • Na de eerste examenzittijd (juli).
  • Na de tweede examenzittijd (september).

Tijdens de deliberatie worden de punten definitief vastgesteld. Voor studenten die in het diplomajaar zitten, wordt ook nagegaan of ze geslaagd zijn voor het geheel van hun opleiding. Zo ja, wordt voor die studenten ook de "graad van verdienste" (op voldoende wijze, met onderscheiding, etc.) bepaald. Voor de overige studenten (de studenten die niet kunnen afstuderen) gebeurt enkel een vaststelling van de examenresultaten.  

Zuiver creditsysteem

Sinds 2008-2009 hanteert de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte een zuiver creditsysteem. Dit betekent dat tijdens de deliberatie aan het einde van de opleiding art. 20.1.4 van het Onderwijs- en Examenreglement strikt wordt toegepast:

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar bacheloropleiding, masteropleiding, master-na-masteropleiding, schakel- of voorbereidingsprogramma of specifieke lerarenopleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald, onverminderd de bepalingen van artikel 20.1.1.

Studenten van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte worden dus niet gedelibereerd bij tekorten.

Examen- en fraudecommissies

Leden van de examencommissie

Geschiedenis

Meertalige professionele communicatie

Taal- en letterkunde:

Toegepaste taalkunde:

Wijsbegeerte

Leden van de fraudecommissie

Geschiedenis

Meertalige professionele communicatie

Taal- en letterkunde

Toegepaste taalkunde:

Wijsbegeerte