Letteren en Wijsbegeerte

Deliberaties

Een academiejaar telt drie deliberatiemomenten:

  • Na de semesterexamens (februari): enkel voor de studenten in hun diplomajaar die alle opleidingsonderdelen na het eerste semester hebben afgelegd. Studenten kunnen in januari examen afleggen voor eerder opgenomen opleidingsonderdelen uit het tweede semester waarvoor ze de credits niet hebben behaald. Registratie via SisA.
  • Na de eerste examenzittijd (juli)
  • Na de tweede examenzittijd (september)

De examinatoren leggen de punten definitief vast. Voor studenten die in het diplomajaar zitten, wordt nagegaan of ze geslaagd zijn voor het geheel van hun opleiding. Zo ja, wordt voor die studenten ook de "graad van verdienste" (op voldoende wijze, met onderscheiding, etc.) bepaald.

Geen zuiver creditsysteem

Studenten die niet alle creditbewijzen behaald hebben, kunnen geslaagd worden verklaard als ze aan alle voorwaarden uit het onderwijs- en examenreglement voldoen. Voor de opleidingsonderdelen waarvoor er een tekort is, ontvangt de student geen creditbewijs. Dat betekent dat het bachelordiploma geen 180 studiepunten zal tellen, of het masterdiploma geen 60 studiepunten. In het buitenland zijn dat echter minimumgrenzen om een diploma te laten erkennen. Studenten kunnen er daarom voor kiezen om het examen in de tweedezittijd opnieuw te doen.

Examen- en fraudecommissies