Letteren en Wijsbegeerte

Jouw sterktes na je studie

Met deze talenten vind jij een leuke job

Wat vermeld je best in je motivatiebrief wanneer je als pas afgestudeerde gaat solliciteren? In je opleiding ontwikkel je heel wat nuttige talenten voor je job later. Om je te helpen je sterktes te benoemen, vind je hier de kwaliteiten die typisch zijn voor (oud-)studenten uit de opleidingen van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Deze sterktes zijn typisch voor de hele faculteit

 1. Kritische houding
 2. Brede interesse voor mens, taal en cultuur (en maatschappij)
 3. Gefundeerde kijk op actualiteit
 4. Communicatief sterk

Deze talenten verdiep je in de opleidingen

Meertalige professionele communicatie (MPC)

 1. Communicatief en strategisch doordacht reageren (schriftelijk en mondeling) in verschillende situaties ​
 2. Analyse maken van schriftelijke of mondelinge communicatievormen op operationeel niveau (medium, genre, inhoud, structuur, taal)
 3. Vaardigheid om vanuit verschillende perspectieven te oriënteren op communicatie- en organisatiecontext
 4. Analyse maken van schriftelijke of mondelinge communicatievormen op strategisch niveau (overeenkomst tussen communicatie en visie, missie … van organisaties)
 5. Duurzame communicatie: Je schrijft mee aan een positief toekomstverhaal door de focus op duurzaamheid, met aandacht voor sociale, ecologische en economische aspecten.
 6. Je ontwikkelt communicatieve én managementvaardigheden op een hoog niveau, zodat je met een talenknobbel én bedrijfskundige bagage de arbeidsmarkt betreedt.
 7. In reclame & branding, management, communicatieadvies, consulting & opleiding of aan een academische instelling kan je met je MPC-diploma perfect terecht!

Geschiedenis

 1. Informatie verzamelen en kritisch verwerken
 2. Analyseren en synthetiseren
 3. 6.png Patronen ontdekken in complexe informatie
 4. Kritisch en historisch contextualiserend werken
 5. Complexe dossiers op een heldere manier schriftelijk voorstellen
 6. Brede kijk op de wereld
 7. Vlot met digitale onderzoeksmethodes

Wijsbegeerte

 1. Kritische ingesteldheid tegenover eigen overtuigingen
 2. Actuele ontwikkelingen analyseren vanuit een filosofisch denkkader
 3. Een beargumenteerd en kritisch betoog ontwikkelen en neerschrijven
 4. Deelnemen aan een debat over een cultuur-maatschappelijk onderwerp
 5. Zelfstandig filosofische teksten analyseren, interpreteren en beoordelen ​
 6. Je leert over moeilijke en boeiende vraagstukken denken, lezen, schrijven en spreken
 7. Je kan evoluties in de hedendaagse samenleving begrijpen en duiden

Toegepaste taalkunde

 1. 4.png Beheersing Standaardnederlands op (bijna-)moedertaalniveau
 2. Beheersing van gekozen vreemde talen op near native niveau
 3. Eigen kennis blijvend actualiseren
 4. Zelfstandig en in groepsverband taken plannen, ten uitvoer brengen en evalueren
 5. Contrastieve talenkennis inzetten in diverse communicatieve contexten

Taal- en letterkunde

 1. Zelfstandig informatie opzoeken en kritisch verwerken:  je bent een betere schrijver, spreker en luisteraar
 2. Doeltreffend communiceren in diverse contexten
 3. Grondige actieve kennis van gekozen taal
 4. Teksten kritisch analyseren
 5. Je bent goed in jouw visie kenbaar te maken over theorieën en opvattingen