Letteren en Wijsbegeerte

Academische kalender

2023-2024

Andere weergave (met extra info): academische kalender per maand

Deze data gelden specifiek voor de studenten van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.


Examens, deliberaties en proclamatie

Eerste semester​

 • Vrijdag 1/12: uiterste datum bekendmaking examenroosters eerste semester
 • Maandag 8/01 - zaterdag 3/02: examenperiode
 • Woensdag 7/02: uiterste datum examenresultaten
 • Maandag 12/02: deliberaties

Tweede semester

 • Vrijdag 29/03: uiterste datum bekendmaking examenroosters tweede semester
 • Maandag 27/05 - zaterdag 29/06: examenperiode
 • Dinsdag 2/07: feedbackmoment toegepaste taalkunde, vertalen en tolken
 • Vrijdag 5/07: deliberaties en uiterste datum bekendmaking examenresultaten​

Tweede zittijd

 • Maandag 15/07: uiterste datum registratie tweede zittijd in SisA met garantie op deelname
  uiterste datum bevestiging in SisA van standaardfaciliteiten tweede zittijd
 • Donderdag 1/08: uiterste datum gedetailleerde examenroosters tweede zittijd
 • Maandag 19/08 - zaterdag 7/09: examenperiode
 • Dinsdag 10/09: feedbackmoment toegepaste taalkunde, vertalen en tolken
 • Vrijdag 13/09: deliberaties en uiterste datum examenresultaten
 • Donderdag 19/09: proclamaties masteropleidingen

Inschrijving en start lessen

Eerste semester

 • Maandag 25/09: Onthaaldag eerste bachelor, geen inschrijvingen
 • Dinsdag 26/09: start lessen eerste semester
 • Vrijdag 6/10: einde standaard inschrijvingsperiode 
 • Maandag 9/10: start laattijdige inschrijvingsperiode deel 1 (met toelating)
 • Dinsdag 31/10: uiterste datum wijziging studieprogramma (uitgezonderd opleidingsonderdelen tweede semester)
 • Donderdag 30/11: einde laattijdige inschrijvingsperiode deel 1 (met toelating)
 • Maandag 15/01: start laattijdige inschrijvingsperiode deel 2 (met toelating)

Tweede semester

 • Maandag 12/02: start lessen tweede semester
 • Woensdag 28/02: uiterste datum wijziging studieprogramma tweede semester
 • Donderdag 14/03: einde laattijdige inschrijvingsperiode deel 2 (met toelating)

Scripties: deadline voor alle opleidingen

 • Dinsdag 31/10: uiterste datum registratie onderwerp en promotor scriptie in SisA

 • Eerste zittijd (afstuderen in februari): maandag 8/01
 • Eerste zittijd: maandag 27/05
 • Tweede zittijd 2023: maandag 19/08

Aanvragen faciliteiten

Eerste semester

 • Vrijdag 6/10: uiterste datum aanvragen vrijstellingen en andere afwijkingen in het studieprogramma eerste semester via formulieren: toelating faculteit
 • Vrijdag 13/10: einde aanvraag bijzondere faciliteiten eerste semester 
 • Woensdag 15/11: uiterste datum voor bevestiging in SisA van standaardfaciliteiten eerste semester

Tweede semester

 • Woensdag 14/02:  uiterste datum aanvragen vrijstellingen en andere afwijkingen in het studieprogramma tweede semester via formulieren: toelating faculteit
 • Vrijdag 1/03: einde aanvraag bijzondere faciliteiten tweede semester
 • Donderdag 14/03: uiterste datum voor bevestiging in SisA van standaardfaciliteiten tweede semester

Sluitingsdagen universiteit

Eerste semester

 • Woensdag 1/11 - zondag 5/11: Allerheiligen en Allerzielen
 • Zaterdag 11/11: Wapenstilstand
 • Zondag 24/12 - maandag 1/01: sluitingsperiode kerstvakantie

Tweede semester

 • Zaterdag 30/03 - maandag 1/04: Pasen
 • Woensdag 1/05: Feest van de Arbeid
 • Donderdag 9/05 - zaterdag 11/05: OH Hemelvaart 
 • Zaterdag 18/05 - maandag 20/05: Pinksteren

Zomerperiode

 • Donderdag 11/07 - zondag 14/07: Feest van de Vlaamse Gemeenschap
 • Zaterdag 20/07 - zondag 21/07: Nationale Feestdag
 • Donderdag 15/8 - zondag 18/08: OLV Hemelvaart

Vakantieperiodes voor studenten

 • Zaterdag 23/12 - zondag 7/01: kerstvakantie
 • Maandag 5/02 - zondag 11/02: semestervakantie
 • Zaterdag 30/03 - zondag 14/04: paasvakantie
 • Maandag 16/09 - vrijdag 20/09: week zonder lessen of examens