Letteren en Wijsbegeerte

Academische kalender

2024-2025

Andere weergave (met extra info): academische kalender per maand

Deze data gelden specifiek voor de studenten van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Belangrijke data zomer 2024

Examens

​​​​Eerste zittijd

 • Vrijdag 28/06: inhaalexamens
 • Zaterdag 29/06: uiterste datum examens tweede semester
 • Dinsdag 2/07: feedbackmoment toegepaste taalkunde, vertalen en tolken
 • Vrijdag 5/07: deliberaties en uiterste datum bekendmaking examenresultaten

​Tweede zittijd

 • Maandag 15/07: uiterste datum registratie in SisA met garantie van deelnamemogelijkheid + bevestiging van standaardfaciliteiten
 • Donderdag 1/08: uiterste datum examenrooster
 • Zaterdag 17/08: uiterste datum registratie in SisA zonder deelnamegarantie
 • Maandag 19/08: start examenperiode + inleveren scripties voor alle opleidingen
 • Vrijdag 6/09: inhaalexamens
 • Dinsdag 10/09: feedbackmoment toegepaste taalkunde, vertalen en tolken
 • Vrijdag 13/09: deliberaties en uiterste datum bekendmaking examenresultaten

​Sluitingsdagen

 • Donderdag 11/07 - zondag 14/07: feestdag Vlaamse Gemeenschap
 • Zaterdag 20/07 - zondag 21/07: Nationale Feestdag
 • Donderdag 15/8 - zondag 18/08: OLV Hemelvaart

Proclamatie

Examens, deliberaties en proclamatie 2024-2025

Eerste semester​

 • Zondag 1/12: uiterste datum bekendmaking examenroosters eerste semester
 • Maandag 6/01 - zaterdag 1/02: examenperiode
 • Woensdag 5/02: uiterste datum examenresultaten

Tweede semester

 • Dinsdag 1/04: uiterste datum bekendmaking examenroosters tweede semester
 • Maandag 26/05 - zaterdag 28/06: examenperiode
 • Dinsdag 1/07: feedbackmoment toegepaste taalkunde, vertalen en tolken
 • Vrijdag 4/07: deliberaties en uiterste datum bekendmaking examenresultaten​

Tweede zittijd

 • Dinsdag 15/07: uiterste datum registratie tweede zittijd in SisA met garantie op deelname + bevestiging in SisA van standaardfaciliteiten
 • Vrijdag 1/08: uiterste datum gedetailleerde examenroosters tweede zittijd
 • Maandag 18/08 - zaterdag 6/09: examenperiode
 • Dinsdag 9/09: feedbackmoment toegepaste taalkunde, vertalen en tolken
 • Vrijdag 12/09: deliberaties en uiterste datum examenresultaten
 • Woensdag 17/09: proclamaties masteropleidingen (onder voorbehoud)

Inschrijving en start lessen 2024-2025

Eerste semester

 • Maandag 23/09: Onthaaldag eerste bachelor, geen inschrijvingen
 • Dinsdag 24/09: start lessen eerste semester
 • Vrijdag 4/10: einde standaard inschrijvingsperiode 
 • Maandag 7/10: start laattijdige inschrijvingsperiode deel 1 (met toelating)
 • Dinsdag 28/10: uiterste datum wijziging studieprogramma (uitgezonderd opleidingsonderdelen tweede semester)
 • Zaterdag 30/11: einde laattijdige inschrijvingsperiode deel 1 (met toelating)

Tweede semester

 • Woensdag 15/01: start laattijdige inschrijvingsperiode deel 2 (met toelating)
 • Maandag 10/02: start lessen tweede semester
 • Vrijdag 28/02: uiterste datum wijziging studieprogramma tweede semester
 • Vrijdag 14/03: einde laattijdige inschrijvingsperiode deel 2 (met toelating)

Scripties: deadline voor alle opleidingen 2024-2025

 • Maandag 28/10: uiterste datum registratie onderwerp en promotor scriptie in SisA

 • Eerste zittijd (afstuderen in februari): maandag 6/01
 • Eerste zittijd: maandag 26/05
 • Tweede zittijd: maandag 18/08

Aanvragen faciliteiten 2024-2025

Eerste semester

 • Vrijdag 4/10: uiterste datum aanvragen vrijstellingen en andere afwijkingen in het studieprogramma eerste semester via formulieren: toelating faculteit
 • Vrijdag 11/10: einde aanvraag bijzondere faciliteiten eerste semester 
 • Maandag 15/11: uiterste datum voor bevestiging in SisA van standaardfaciliteiten eerste semester

Tweede semester

 • Woensdag 12/02:  uiterste datum aanvragen vrijstellingen en andere afwijkingen in het studieprogramma tweede semester via formulieren: toelating faculteit
 • Zaterdag 15/03: einde aanvraag bijzondere faciliteiten tweede semester

Sluitingsdagen universiteit 2024-2025

Eerste semester

 • Vrijdag 1/11 - zondag 5/11: Allerheiligen en Allerzielen
 • Zaterdag 9/11 - maandag 11/11: Wapenstilstand
 • Zaterdag 21/12 - woensdag 1/01: sluitingsperiode kerstvakantie

Tweede semester

 • Maandag 21/04: Pasen
 • Donderdag 1/05 - zaterdag 3/05: Feest van de Arbeid
 • Donderdag 29/05 - zaterdag 31/05: OH Hemelvaart 
 • Zaterdag 7/06 - maandag 9/06: Pinksteren

Zomerperiode

 • Vrijdag 11/07 - zondag 13/07: Feest van de Vlaamse Gemeenschap
 • Zaterdag 19/07 - maandag 21/07: Nationale Feestdag
 • Vrijdag 15/8 - zaterdag 16/08: OLV Hemelvaart

Vakantieperiodes voor studenten 2024-2025

 • Zaterdag 21/12 - zondag 5/01: kerstvakantie
 • Maandag 3/02 - zondag 9/02: semestervakantie
 • Zaterdag 5/04 - zondag 21/04: paasvakantie
 • Maandag 15/09 - vrijdag 19/09: week zonder lessen of examens