Rechten

Stage

Masterstudenten kunnen kandideren voor een stage in Genève of India, al dan niet gekoppeld aan de meesterproef. In oktober van het eerste masterjaar kunnen studenten hierover meer informatie over opvragen.

De stage in India is een samenwerking met USOS - de Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking en het Xavier Institute for Social Service in Ranchi (India).

De stage in Genève is een samenwerking met de Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties en andere internationale instellingen in Genève.