Rechten

Lancering Pharus

Juridische denktank Pharus ziet het licht

UAntwerpen biedt antwoorden op maat op juridische vragen van overheden en industrie

De Faculteit Rechten van UAntwerpen treedt naar buiten met Pharus, een ‘baken voor innovatie op het gebied van regelgeving en bedrijfsvoering’. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties die juridische input nodig hebben, kunnen vanaf nu bij Pharus terecht. “We zien dat er vanuit de sector veel interesse is voor academisch onderzoek, met Pharus kunnen we dat valoriseren.”

Snelle technologische vooruitgang, ecologische en maatschappelijke uitdagingen én nieuwe ontdekkingen zorgen ervoor dat regelgeving in een sneltempo verandert en complexer wordt. “Heel wat projecten doorkruisen verschillende rechtsgebieden en hebben dus input nodig uit al die verschillende disciplines” vertelt prof. Wouter Verheyen, coördinator van Pharus. “Pharus is een one-stop-shop waar onze klanten met al hun complexe juridische vraagstukken terechtkunnen.”

Complementair

Wat Pharus anders maakt? “Pharus is een juridische dienstverlener die de conceptuele mindset van academici met de pragmatische inzichten van juristen combineert”, vertelt Nick Portugaels, valorisatiemanager van Pharus.

Kaapt Pharus dan niet het werk weg van andere juridische dienstverleners? “Het aanbod van Pharus is complementair aan dat van advocaten, raadgevers en notarissen. We bieden praktijkgerichte antwoorden op complexe vraagstukken die je meteen kan toepassen, maar dan gestoeld op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.”

De nieuwe denktank biedt zo antwoorden op wettelijke, regelgevende of operationele uitdagingen waar bedrijven of overheden mee te maken krijgen bij de aanvang of tijdens het uitvoeren van projecten. Wat dat dan concreet inhoudt?

Meest actuele kennis

“Bij complexe vraagstukken, bijvoorbeeld over stedelijke mobiliteit of binnenvaart, zetten we een framework voor samenwerkingen op, dat rekening houdt met alle partijen binnen het ecosysteem. Het kan zijn dat we ons op hetzelfde domein begeven als andere actoren, maar wij hebben een andere insteek. We beperken ons niet tot het sluiten van een overeenkomst tussen twee partijen of het opstellen van algemene voorwaarden in een contract, maar we kunnen wel een model bouwen om stedelijke mobiliteit te faciliteren. Dat model houdt rekening met alle betrokken partijen. Ons multiperspectief zorgt ervoor dat we zowel overheden als verschillende mobiliteitsactoren kunnen bijstaan”, aldus prof. Verheyen.

Dit zogeheten ‘Law Lab’ bevindt zich binnen de rechtenfaculteit van de Universiteit Antwerpen, waardoor het ook werk kan leveren in rechtsgebieden die nog in ontwikkeling zijn en waar de rechtsleer nog geen duidelijk standpunt inneemt. “We zien dat er vanuit de sector veel interesse is voor het academisch onderzoek. Met Pharus kunnen we dat valoriseren. Onze klanten weten dat ze kunnen vertrouwen op de meest omvattende en meest actuele kennis”, besluit prof. Verheyen.

www.uantwerpen.be/pharus