Rechten

Aspirant-onderzoekers

Wie?

Je kan tijdens jouw masteropleiding in de rechten aan de Universiteit Antwerpen proeven van onderzoek in het statuut van aspirant-onderzoeker. Dit programma maakt je beter vertrouwd met de taak van assistenten en onderzoekers door je in te schakelen in de werking van een onderzoeksgroep aan de Faculteit.

Wat?

Als aspirant-onderzoeker werk je in hoofdzaak  aan een schriftelijk, wetenschappelijk werkstuk dat voor publicatie in aanmerking komt. Dit kan gelden als jouw thesis in het kader van de meesterproef. Daarnaast kan je voor de onderzoeksgroep een in omvang beperkt aantal onderwijs- en onderzoeksondersteunende taken uitvoeren die je kennis laten maken met academisch werk.

Een doctoraat ambiëren nadat je bent afgestudeerd is vaak een logisch gevolg van het aspirant-onderzoekschap, maar het is geen verplichting en ook geen garantie. Idealiter bereidt het aspirant-onderzoekschap je voor op een onderzoeksfinancieringsaanvraag: dat is het FWO traject dat je kan kiezen na je eerste masterjaar. Hierin bieden we je activiteiten aan die je helpen om je aanvraag voor te bereiden en je onderzoeks-CV te versterken. Studenten die dat niet ambiëren, kiezen voor een breder algemeen traject, dat je toelaat om bredere activiteiten te ondernemen.

Om in aanmerking te komen voor het aspirant-onderzoekerschap dien je voldoende gemotiveerd te zijn en moet je aan een aantal criteria voldoen, die beschreven zijn in het reglement (boek III van de Codex Onderwijs).

Bekijk ook even deze leidraad die je een overzicht biedt van de doelstellingen, inhoud en evaluatie van het traject van aspirant-onderzoekers. Je vindt er ook een overzicht van activiteiten die typisch in aanmerking komen tijdens het programma.”

Meer informatie

Voor vragen over het aspirant-onderzoekschap, kan je terecht bij de Cel Onderzoek in lokaal S.V.041 of via research.law@uantwerpen.be