Rechten

Interfacultair en intradisciplinair onderzoek

Heel wat onderzoek aan de Faculteit Rechten is intradisciplinair, zoals blijkt uit de onderzoeksprogramma’s en –projecten van de vijf onderzoeksgroepen.

Soms wordt dat onderzoek interfacultair gevoerd binnen instituten aan de Universiteit Antwerpen. Zo zijn onze onderzoekers betrokken bij meerdere interdisciplinaire initiatieven.

Het interfacultair instituut voor belastingwetenschap Antwerp Tax Academy is een samenwerking tussen de faculteiten Rechten, Letteren & Wijsbegeerte,Toegepaste Economische Wetenschappen, Politieke en Sociale Wetenschappen en de Antwerp Management School.

Het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies - CeMIS is een nationaal en internationaal gewaardeerd en interdisciplinair onderzoekscentrum dat zich toelegt op onderzoek, vorming en academische dienstverlening op het vlak van migratie, integratie en interculturele thema’s in maatschappelijke domeinen zoals onderwijs, arbeidsmarkt, welzijn, gezin, gezondheid en recht.

Het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid – IOB is een internationaal erkend centrum van excellentie op het gebied van de economische, politieke en sociale aspecten van ontwikkelingsbeleid en -beheer.