Rechten

Beleidsorganen

Het beleid van de Faculteit Rechten

Faculteitsraad

De Faculteitsraad is het hoogste bestuursorgaan van de Faculteit Rechten. Het bepaalt het beleid van de faculteit op het vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. De Faculteitsraad regelt de facultaire werking, vastgelegd in het Organiek reglement van de Faculteit Rechten. De Faculteitsraad bevat een vertegenwoordiging van het zelfstandig academisch personeel, het assisterend en bijzonder academisch personeel, het administratief-technisch personeel en een studentenvertegenwoordiging.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur staat in voor de academische en dagelijkse leiding van de faculteit. Het beslist o.m. over de agenda van de Faculteitsraad, het Uitgebreid Dagelijks Bestuur en de Onderwijs- en Onderzoekscommissie, de aanvragen tot opening van vacatures en dringende aangelegenheden, die het later voorlegt aan de eerstvolgende Faculteitsraad. Het Dagelijks Bestuur is samengesteld uit de decaan (voorzitter), vice-decaan, academisch secretaris en de faculteitsdirecteur.

Uitgebreid Dagelijks Bestuur

Het Uitgebreid Dagelijks Bestuur is bevoegd om te beslissen over o.m. de equivalentieverklaring van diploma’s, de vaststelling van de geïndividualiseerde studietrajecten, van vrijstellingen en overdrachten, het opleggen van maatregelen inzake studievoortgangsbewaking en de toelating tot inschrijving van studenten die over geen of onvoldoende leerkrediet beschikken.

Links