Rechten

Centra en instituten verbonden Faculteit Rechten

Verbonden centra en instituten

De Faculteit Rechten werkt nauw samen met volgende centra en instituten: