Rechten

Uitvoerende organen

De dagelijkse werking van de faculteit

Decanaat

Het Decanaat staat in voor het beleidsvoorbereidend werk en voor de implementatie van de beslissingen die genomen worden door het universiteitsbestuur en door de Faculteitsraad. Het staat ook in voor de dagelijkse werking van de faculteit.

Contact: Filip Seuntjens, Faculteitsdirecteur en Sofie Witters, Stafmedewerker Decanaat

Onderwijssecretariaat

Het Onderwijssecretariaat is het eerste aanspreekpunt voor algemene en praktische vragen over de studies in de rechten.

Contact: Onderwijssecretariaat

Bureau Onderzoek

Het Bureau Onderzoek bouwt mee aan het onderzoeksbeleid van de faculteit en ondersteunt individuele onderzoekers door hen te informeren, te stimuleren en te begeleiden bij elke stap van het onderzoek.

Contact: Peter De Cauwer, Stafmedewerker Onderzoek en Evelien Vandenhaute, Stafmedewerker Onderzoek - research.law@uantwerpen.be

Cel Internationalisering

De Cel Internationalisering stimuleert, coördineert en ondersteunt de internationalisering van het onderwijs en het onderzoek binnen de faculteit door deelname aan uitwisselingsprogramma’s voor studenten, docenten en onderzoekers.

Contact: Elke Lingier, Officemanager Internationalisering

Cel voor Innovatie en Kwaliteitszorg in het Onderwijs

De Cel voor Innovatie en Kwaliteitszorg in het Onderwijs (CIKO) staat in voor het verbeteren en borgen van de kwaliteit van opleidingen en voor het ondersteunen, stimuleren en coördineren van onderwijsinnovatieprojecten binnen de faculteit.

Contact: Elke Bernaerts, Stafmedewerker Onderwijs