Faculteitsbestuur

Aan het hoofd van het faculteitsbestuur Sociale Wetenschappen (FSW) staat sinds oktober 2018 decaan Petra Meier. Zij wordt bijgestaan door vicedecaan Michel Walrave (verantwoordelijk voor het domein Dienstverlening), David Gijbels (verantwoordelijk voor het domein Onderzoek) en Karel Neels (voorzitter van de Onderwijscommissie). Faculteitsdirecteur Koen Pepermans vervolledigt het plaatje. Een kennismaking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vlnr Michel Walrave, David Gijbels, Karel Neels, Petra Meier

Koen Pepermans (faculteitsdirecteur)
 

Binnen de faculteit Sociale Wetenschappen is de rol van faculteitsdirecteur ruim ingevuld met verantwoordelijkheid op het vlak van personeel, budget, infrastructuur en beleidsondersteuning.
De faculteitsdirecteur is binnen de faculteit Sociale Wetenschappen de administratief verantwoordelijke van de faculteit. Concreet houdt dit in dat de faculteitsdirecteur diensthoofd is van alle leden van het administratief personeel (ATP) bezoldigd door de faculteit. Hij zet de lijnen uit van het ATP-personeelsbeleid in overleg met de decaan en het bureau van de faculteit. De faculteitsdirecteur is eveneens verantwoordelijk voor de bewaking van het faculteitsbudget in samenspraak met de decaan. Bij de toekenning van kantoorruimte en het bewaken van de afspraken speelt de faculteitsdirecteur de rol van mediator tussen departementen, onderzoeksgroepen en individuele personeelsleden. 
Op het vlak van beleidsondersteuning kan verwezen worden naar de beleidsplannen, de fusie van de faculteit, de verhuis naar De Meerminne, de onderwijsvisitaties of de BAMA-hervorming. In elk van deze dossiers heb ik samen met het decanaatsteam als beleidsmedewerker en later als directeur op een proactieve manier getracht te zorgen dat deze processen zo optimaal mogelijk konden verlopen. Naast deze verantwoordelijkheden vertegenwoordig ik de faculteit in diverse raden en commissies zowel intern evenals extern aan de Universiteit Antwerpen.

Buiten de faculteit neem ik ook de verantwoordelijkheid op als Data Protection Officer van de Universiteit Antwerpen.

 

Contact

Faculteit SW
(enkel voor algemene vragen)
Stadscampus - gebouw M
Sint-Jacobstraat 2
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 53 35
secretariaat.fsw@uantwerpen.be