Sociale Wetenschappen

Onze waarden

Een geëngageerde faculteit met extra aandacht voor diversiteit, inclusie, een veilige leeromgeving en duurzaamheid

De Faculteit Sociale Wetenschappen profileert zich als een maatschappelijk betrokken faculteit, die de dialoog wil aangaan met 'de buitenwereld'. Een faculteit kortom die het maatschappelijke debat niet alleen aangaat, maar ook stimuleert.