Sociale Wetenschappen

Departementen Faculteit Sociale Wetenschappen

Departementen

De Faculteit Sociale Wetenschappen is wat we noemen een goed geoliede machine. 400+ personeelsleden zetten zich elke dag in om hoogstaand onderzoek, onderwijs en dienstverlening te verrichten. Deze bevoegdheid situeert zich op niveau van de departementen

In het huishoudelijk reglement wordt de rol van een departement als volgt omschreven: "De departementen zijn bestuurlijke eenheden die op het decentrale niveau, voor een welbepaald vakgebied of voor een samenhangend geheel van vakgebieden, academisch en bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor de realisatie, coördinatie en integratie van het onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de academische dienstverlening, met het academisch personeel die ze tot hun leden tellen, en voor die opdrachten die hen door de faculteit zijn toegewezen."