Wetenschappen

Praktische informatie - Overbruggingsonderwijs - Faculteit Wetenschappen

Indien je wenst deel te nemen aan het overbruggingsonderwijs, moet je je uiteraard eerst inschrijven als student aan de universiteit

Na inschrijving kan je je met je log-in en paswoord van de Universiteit Antwerpen op deze webpagina registreren voor het overbruggingsonderwijs (vanaf 1 juli). Vul het registratieformulier volledig in en klik op verzenden. Zorg ervoor dat je bent ingeschreven vóór de start van het overbruggingsonderwijs (ten laatste woensdag 4 september 2024).

Bij de start van het overbruggingsonderwijs krijg je toegang tot de blackboardcursus overbruggingsonderwijs waarop informatie, lesroosters en studie- en oefenmateriaal van alle lespakketten elektronisch toegankelijk zijn. Cursussen zullen beschikbaar zijn op de cursusdienst van Campus Groenenborger of Campus Drie Eiken. Dit is op de campus waar jouw lessen van het overbruggingsonderwijs doorgaan (zie lessenrooster). ​

De lessen gaan door op Campus Groenenborger en Campus Drie Eiken, de lokalen vind je op het lessenrooster. De overbruggingslessen zijn gratis en niet verplicht, maar eenmaal ingeschreven verwachten we je graag op de afspraak. Iedere student kan een eigen lespakket samenstellen. In de week voor de start krijg je een e-mail met extra info en richtlijnen.


Inschrijven aan de UAntwerpen