Side header image

Lerarenopleiding

Lesgeven aan scholieren vraagt om speciale praktijkgerichte, academische, vakdidactische en onderwijskundige expertise. Al deze aspecten komen aan bod in de Specifieke Lerarenopleiding.

Op het gebied van wetenschappen bieden we je de volgende lerarenopleidingen:
  • Biologie
  • Chemie
  • Fysica
  • Informatica
  • Wiskunde
Uitgebreide informatie vind je via Specifieke Lerarenopleidingen
 

Nascholing

Het Centrum voor Nascholing (CNO) biedt onderwijzend personeel de mogelijkheid van verdere professionalisering.
Uitgebreide informatie vind je via het Centrum voor Nascholing.