Educatieve master

Droom je van een carrière in het onderwijs of de ruimere educatieve sector? Nieuw in Vlaanderen vanaf academiejaar 2019-2020 is de educatieve master. De educatieve master vervangt de vroegere specifieke lerarenopleiding en biedt dezelfde maar ook nieuwe mogelijkheden om het diploma van leraar - een masterdiploma nu! - te behalen.

Na een academische master

Als je al een master in jouw vakdomein behaald hebt, kan je de educatieve master volgen via een verkort traject. Dat omvat alleen een component leraarschap van 60 studiepunten. Je kan 1 jaar voltijds studeren of het traject spreiden over 2 jaar. Het verkorte traject kan je op de campus in Antwerpen, maar ook deels in Mechelen of Turnhout volgen. Een liobaan (als leraar-in-opleiding) blijft mogelijk.

Schematisch: je volgt de component leraarschap na een andere master

Na een academische bachelor

Nieuw is de mogelijkheid om de opleiding tot leraar in te bouwen in je bachelor-mastertraject. Je volgt dan de component leraarschap, maar bouwt tegelijk ook de kennis en vaardigheden in je vakdomein verder op. De Universiteit Antwerpen biedt afstudeerrichtingen in verschillende vakdomeinen aan. Wanneer je afstudeert, ben je niet alleen ‘master’ in je vakdomein maar meteen ook leraar.

Afhankelijk van je afstudeerrichting, omvat de educatieve master 90 of 120 studiepunten. Daarvan behoren 45 studiepunten tot de component leraarschap. De eerste 15 studiepunten van de component leraarschap bouw je in in je bacheloropleiding...

Schematisch: je volgt een voorbereidend deel in de bachelor

... of volg je als een voorbereidingsprogramma, bovenop je bachelor- of masteropleiding.

Schematisch: je volgt een voorbereidingsprogramma

Als je na deze voorbereiding merkt dat het leraarschap toch niets voor jou is, kan je zonder problemen een andere masteropleiding in jouw vakdomein kiezen.

Na een professionele bachelor

Als je een professionele bachelor behaald hebt, kan je doorstromen naar sommige afstudeerrichtingen. Je volgt eerst een schakelprogramma om toelating te krijgen tot de component vakdomein.

Heb je een professionele bachelor secundair onderwijs, dan volg je de component leraarschap niet volledig, maar via een zalmtraject. Op deze manier komt wat je reeds leerde in je professionele bachelor niet opnieuw aan bod.