Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen

Burn out

Burn Out - STIP

In geval van overmatige stress op de werkvloer is het van belang tijdig actie te ondernemen.

Een laagdrempelig en algemeen aanspreekpunt werd hiervoor aangesproken namelijk het STudentenInformatiePunt (STIP). Een aanmelding kan telefonisch (+32 3 265 48 72) en via mail (stip@uantwerpen.be) gebeuren en worden snel verwerkt.

Het STIP is een organisatie vanuit de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen en werkt volgens de principes van het beroepsgeheim. Naast een intakegesprek bestaat de mogelijkheid om verdere psychologische begeleiding te verkrijgen rechtstreeks via het STIP of via hun extern netwerk van psychologen. Deze voorziening is beschikbaar en gratis voor alle ASO (binnen en buiten het academisch ziekenhuis).

 

https://www.uantwerpen.be/nl/campusleven/studentenbegeleiding/  

Burn Out - UZA

Binnen het UZA werd een beleid omtrent preventie en behandeling van burn-out opgestart voor alle medewerkers, dus ook voor ASO.  Dit wordt gecoördineerd door mevrouw Hermans en Dekeirel van de personeelsdienst, Dr. Coenen van arbeidsgeneeskunde en met Miranda Van de Wiele als vertrouwenspersoon.

Bedoeling is dat medewerkers via verschillende kanalen (personeelsdienst, arbeidsgeneeskunde, vertrouwenspersoon) de nodige hulpverlening kunnen krijgen.

Voor wat betreft preventie van burn-out, worden cursussen georganiseerd (4 halve dagen) in samenwerking met The Human Link in Berchem (http://www.thehumanlink.be/) van zodra er 20 geïnteresseerden zijn. Wat betreft de behandeling van burn-out wordt een programma op maat uitgewerkt in overleg met het diensthoofd (coördinerend stagemeester voor ASO).