Laatste update: maandag 13 mei 2024, 15.45 uur

Maandag 13 mei 2024 startte de groep UAntwerp for Palestine met de bezetting van de Agora op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen. Dit naar aanleiding van het oorlogsgeweld in Gaza. De universiteit staat in contact met de actievoerders en gaat in overleg met hen.

Voor een veilig en gestructureerd verloop van de bezetting werden een aantal afspraken gemaakt:

  • De bezetting verloopt rustig, zonder geweld en beschadigingen.
  • Gebouwen en nooduitgangen blijven vrij toegankelijk.
  • Academische en andere activiteiten kunnen te allen tijde doorgaan.
  • Alcohol en drugs zijn verboden.
  • De actievoerders houden het gebouw proper en laten het ook proper achter.
  • De privacy van iedereen (actievoerders en niet-actievoerders) wordt gerespecteerd.

We lijsten enkele praktische vragen voor je op.

Waar vindt de bezetting plaats?

De bezetting vindt momenteel plaats op de Stadscampus, in het Agora-gebouw.

Hoelang zal de bezetting duren?

Het is op dit moment nog onduidelijk hoelang de bezetting zal duren. Indien een einddatum duidelijk is, wordt dat hier gecommuniceerd.

Kan ik naar de les?

Ja. De actievoerders verbinden zich ertoe geen lessen te verstoren en de dagelijkse werking van de universiteit niet in het gedrang te brengen. Lokalen en gebouwen blijven tijdens de openingsuren gewoon toegankelijk, lessen gaan door. Ook de bibliotheek blijft gewoon toegankelijk voor wie wil studeren.

Zijn de gebouwen van de Stadscampus toegankelijk?

Ja. De actievoerders verbinden zich ertoe in- en (nood)uitgangen niet te blokkeren. Lokalen en gebouwen blijven tijdens de normale openingsuren gewoon toegankelijk.

Kan ik nog studeren of werken op de Stadscampus?

Ja. De actievoerders verbinden zich ertoe geen in- en uitgangen te blokkeren. De bezetting vindt plaats in het Hof van Liere, de bibliotheek blijft vrij toegankelijk voor studenten.

Waar kan ik terecht bij vragen over mentaal welbevinden?

Het conflict in Gaza maakt onvermijdelijk emoties los. Praat erover met elkaar. Studenten kunnen voor psychologische ondersteuning ook steeds terecht bij het STIP. Een afspraak met een studentenpsycholoog kan zowel online via het Studentenportaal als op de campus.

Wat kan ik doen bij geweld, intimidatie of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag?

Geweld, intimidatie of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag – zowel van actievoerders, als niet-actievoerders – wordt niet getolereerd aan onze universiteit. Wie slachtoffer of getuige is van grensoverschrijdend gedrag kan melding maken. Alle informatie daarover vind je op het Studentenportaal  (voor studenten) en Pintra (voor medewerkers). Op de Stadscampus zijn ook veiligheidsmedewerkers aanwezig.   De universiteit is in constant overleg met de politie.