UAntwerpen vraagt actievoerders om bezetting te beëindigen

Als bezetters het Agoragebouw niet verlaten, onderneemt universiteit juridische stappen

Als de actievoerders het Agoragebouw op de Stadscampus van UAntwerpen zaterdagavond 15 juni om 17 uur niet hebben verlaten, zal de universiteit juridische stappen ondernemen. Onder meer de toegenomen veiligheidsproblemen, na incidenten afgelopen maandag, spelen mee.

Sinds 13 mei bezetten enkele tientallen actievoerders het Agoragebouw op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen. Ze vroegen onder meer transparantie rond samenwerkingen met Israëlische universiteiten en een academische boycot. Op 28 mei en 4 juni gingen rector Herman Van Goethem en rector-elect Herwig Leirs uitgebreid in gesprek met de actievoerders.

“Onder meer door de actie van de studenten, maar ook na de twee bindende uitspraken van het Internationaal Gerechtshof, werkte de Universiteit Antwerpen een apart beleid ten aanzien van Israël uit”, zegt rector Herman Van Goethem. “Het Bestuurscollege besliste op 28 mei om de overeenkomsten van algemene aard met Israëlische universiteiten on hold te zetten. Concrete nieuwe projecten kunnen nog, maar moeten worden onderworpen aan de mensenrechtentoets. Die toets zal door de ethische commissie MIHRS (Misuse, Human Rights & Security) ook op alle lopende projecten worden toegepast, en dat zo snel mogelijk.”

Veiligheid wordt een probleem

Na een nieuw ultimatum van de actievoerders vatte Van Goethem het finale standpunt van de Universiteit Antwerpen nog eens samen en deed de suggestie om de actie te verplaatsen naar de enige regionen die bevoegd zijn om over verdere eisen van de actievoerders te beslissen: de Vlaamse en federale regering, en de Europese Commissie.

“De bezetting loopt nu een maand”, aldus de rector. “We hebben de actie gedoogd, maar nu heeft ze naar onze mening geen zin meer, omdat we als universiteit niet verder kunnen gaan. Bovendien stellen we vast dat de veiligheid op de campus een ernstig probleem dreigt te worden, zowel qua veiligheid van de mensen in het algemeen, evacuatiemogelijkheden en mogelijk verhoogd brandgevaar. Het is onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de veiligheid van onze studenten en medewerkers in alle omstandigheden wordt gewaarborgd.”

Eventuele juridische stappen

Afgelopen maandagavond deden zich incidenten voor tussen de bezetters onderling. De politie is daarbij in uniform tussenbeide gekomen, zowel in de Agora als in de Universiteitsbibliotheek. “De actie wordt blijkbaar geïnfiltreerd door externen, wat ook aan andere universiteiten in binnen- en buitenland reeds gebeurde. Daarom vraag ik de actievoerders om de universiteit te verlaten, uiterlijk tegen zaterdagavond 17 uur. Als daar geen gehoor aan gegeven wordt, kan de universiteit niet anders dan gerechtelijke stappen te ondernemen.”