Twee kandidaten strijden om rectoraat

Op 8 maart is (allicht) duidelijk wie de opvolger van Herman Van Goethem wordt

Koen Augustyns of Herwig Leirs: een van deze professoren wordt op 1 september de nieuwe rector van de Universiteit Antwerpen. Van 4 tot 8 maart kunnen alle studenten en alle medewerkers elektronisch hun stem uitbrengen.

In 2003 ging de eengemaakte Universiteit Antwerpen van start met Francis Van Loon als eerste rector. Hij werd in 2008 opgevolgd door Alain Verschoren, die twee mandaten vervulde. In 2016 nam Herman Van Goethem de fakkel over: zijn tweede mandaat eindigt op 31 augustus 2024. Een rector op UAntwerpen kan decretaal maximaal twee termijnen van vier jaar vervullen, en dus leveren de rectorverkiezingen van maart 2024 sowieso een nieuwe naam op.

Tussen 18 december en 19 januari konden alle voltijdse gewoon hoogleraren en hoogleraren van de Universiteit Antwerpen zich kandidaat stellen voor het mandaat van rector, op voorwaarde dat ze tijdens het mandaat de wettelijke pensioenleeftijd niet bereiken. Bij het Centraal Stembureau waren bij het verstrijken van de deadline twee aanmeldingen binnengelopen: de rectorverkiezingen draaien uit op een strijd tussen de gewoon hoogleraren Koen Augustyns en Herwig Leirs.

Prof. Koen Augustyns.

Prof. Koen Augustyns, apotheker van opleiding, leidt de Onderzoeksgroep Medicinale Chemie (UAMC) en is decaan van de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen. Hij was voorzitter van de European Federation for Medicinal Chemistry en werd in 2023 gekozen tot lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB). Augustyns trekt naar de rectorverkiezingen met de professoren Karolien De Wael, Tanja Mortelmans en Koen Vandenbempt als kandidaat-vicerectoren aan zijn zijde.

Prof. Herwig Leirs.

Prof. Herwig Leirs is hoofd van de Onderzoeksgroep Evolutionaire Ecologie. Tot voor enkele maanden was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Universiteit Antwerpen en voordien decaan Wetenschappen. Leirs zit ook de bestuursraad van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen voor en is bestuurder bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde. De professoren Nathalie Dens, Chris Van Ginneken, Steven Van Passel en Maarten Weyn zijn de kandidaat-vicerectoren in het team van Leirs.

Iedereen stemt mee

Van 4 tot 8 maart kunnen alle geledingen binnen UAntwerpen elektronisch stemmen voor een van de kandidaat-rectoren. De stemmen van de professoren (Zelfstandig Academisch Personeel) tellen mee voor 67%, de stemmen van de studenten, van het administratief en technisch personeel (ATP) en van het assisterend en bijzonder academisch personeel (AAP/BAP) elk voor 11%. De kandidaat die meer dan 50% van de stemmen haalt, wint de verkiezing. Bij een gelijke stand wordt er tussen 11 en 15 maart een nieuwe kiesronde georganiseerd.

De Raad van Bestuur van de universiteit buigt zich vervolgens over het resultaat van de stemming en zet het licht finaal op groen voor een nieuw rectormandaat van vier jaar, ingaand op 1 september 2024.