Stad ondersteunt driedaags traject voor zij-instromers in het onderwijs

Crash course bereidt beginnende leerkracht voor op uitdagingen

Leerkrachten die al voor de klas staan, maar nog geen diploma pedagogische bekwaamheid behaald hebben, kunnen een ‘crash course’ volgen om hen beter voor te bereiden op de uitdagingen van het onderwijs. De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen werkte het EHBO-pakket (eerste hulp bij … onderwijs) uit, Stad Antwerpen ondersteunt financieel.

Stad Antwerpen en Centrum Nascholing Onderwijs (CNO-ASoE/UAntwerpen), KdG en AP boden in 2022, 2023 en 2024 elk trimester een driedaags traject aan voor beginnende zij-instromers in het onderwijs. Dit professionaliseringstraject richt zich tot leerkrachten die al actief zijn in het onderwijs, maar die hun diploma pedagogische bekwaamheid nog niet hebben behaald. Het traject heeft als doel startende leerkrachten te helpen in hun eerste stappen in het onderwijs en ondersteuning te bieden aan hun mentor-coaches.

Tijdens het traject gaan de deelnemers dieper in op thema’s waar ze als leraar elke dag mee te maken krijgen. Ze krijgen noodzakelijke kaders mee die hun onderwijsaanpak ondersteunen, zodat ze versterkt naar hun klas terugkeren. De deelnemers krijgen onder meer een pakket met praktische richtlijnen rond bijvoorbeeld klasmanagement en didactiek aangeboden. Op het einde van het traject krijgen de deelnemers ook informatie over hoe en waar zij hun educatief diploma kunnen behalen.

Succesvolle doorstroom

De driedaagse cursus ‘Crash course: EHBO-starterspakket voor startende leraren zonder pedagogisch bekwaamheidsbewijs’ – een aanvulling op de aanvangsbegeleiding op school – kende een groot succes en verhoogt de kans op een succesvolle doorstroom van zij-instromers naar de lerarenopleidingen. Om het traject betaalbaar te houden voor de deelnemers, engageert de stad zich om de komende twee jaar deelnemers uit Antwerpse scholen financieel te ondersteunen. Stad Antwerpen zet zich zo in om beginnende leerkrachten extra te ondersteunen en te motiveren voor het beroep en de bijbehorende lerarenopleiding, met als uiteindelijk doel het aanpakken van het groeiende lerarentekort.

Schepen voor onderwijs Jinnih Beels: "De stad Antwerpen zet zich in om zij-instromers in het onderwijs de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Door middel van praktische trainingen en financiële steun willen we het voor deze leerkrachten makkelijker maken om hun weg te vinden in de klas en hun carrière in het onderwijs succesvol te starten. Dit is een belangrijke stap in het aanpakken van het lerarentekort en het garanderen van kwaliteitsvol onderwijs voor onze leerlingen."

Financiële ondersteuning

De inschrijvingskost bedraagt 220 euro per deelnemer, lunch en cursusmateriaal inbegrepen, inclusief het handboek Algemene didactiek. Om deze groeiende groep zij-instromers te versterken en aan boord te houden in het onderwijs, biedt de stad een financiële ondersteuning van maximaal 100 euro aan deelnemers uit Antwerpse scholen.

Voor meer informatie over lesgeven in Antwerpen zijn geïnteresseerden van harte welkom op de algemene informatieavond van Onderwijstalent op 30 mei 2024 in basisschool Sint-Maria in de Lange Kongostraat 21, 2060 Antwerpen. Meer details zijn te vinden op www.onderwijstalent.be.

Om in te schrijven of voor inlichtingen over de crash course kunnen geïnteresseerden naar de website www.uacno.be/24STA001A gaan of contact opnemen met Karolien Geukens, 03 265 90 60, karolien.geukens@uantwerpen.be.