"We gaan impact UAntwerpen nog meer in de verf zetten"

Bioloog Herwig Leirs is vanaf 1 september rector van de Universiteit Antwerpen. 

De Universiteit Antwerpen weet wie haar nieuwe rector wordt: op 1 september start het mandaat van prof. Herwig Leirs. De bioloog kreeg net geen 68 procent van de stemmen tijdens de rectorverkiezingen. “Uitdagingen zoals globalisering, duurzaamheid, digitalisering en kunstmatige intelligentie zien we vooral als opportuniteiten”, reageert de rector-elect.

Op 31 augustus loopt het tweede mandaat van Herman Van Goethem ten einde. Van 4 tot 8 maart organiseerde de Universiteit Antwerpen daarom rectorverkiezingen. De professoren Koen Augustyns en Herwig Leirs waren de kandidaten om Van Goethem op te volgen. Alle geledingen van de universitaire gemeenschap konden digitaal hun stem uitbrengen voor een van beide kandidaten, of blanco stemmen. Om in de eerste ronde verkozen te worden, moest een kandidaat meer dan 50% van de stemmen halen. Ook de blanco stemmen telden mee in de eerste ronde.

De stemmen van de professoren (met minstens een halftijdse benoeming) vertegenwoordigen 67 procent van het eindresultaat. De stemmen van de studenten, van het administratief en technisch personeel, en van het overige academische personeel tellen telkens voor 11 procent mee.

"We gaan ervoor zorgen dat mensen graag aan de Universiteit Antwerpen werken en studeren", zegt rector-elect Herwig Leirs.

Duidelijke zege

Vrijdag op de middag sloot de digitale stembus en werden de stemmen meteen geteld: Herwig Leirs (60) wordt de nieuwe rector van de Universiteit Antwerpen. Hij behaalde 67,92 % van de uitgebrachte stemmen. Koen Augustyns kreeg 28,92 % en 3,16 % van de kiezers stemde blanco.

Prof. Herwig Leirs is hoofd van de Onderzoeksgroep Evolutionaire Ecologie. Tot voor enkele maanden was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Universiteit Antwerpen en voordien decaan van de Faculteit Wetenschappen. Leirs zit ook de bestuursraad van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen voor en is bestuurder bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde. De professoren Nathalie Dens, Chris Van Ginneken, Steven Van Passel en Maarten Weyn trokken aan de zijde van Leirs richting kiezer.

Bruisend studentenleven stimuleren

De nieuwe rector wil alle collega's en studenten bedanken voor het vertrouwen. “Ik dank ook mijn tegenkandidaat voor een sereen verlopen campagneperiode. Dat de programma's niet sterk verschilden, betekent dat we snel als eensgezinde universiteit verder kunnen. We willen de Universiteit Antwerpen voorbereiden op de toekomst, waarbij we uitdagingen zoals globalisering, duurzaamheid, digitalisering en kunstmatige intelligentie vooral zien als opportuniteiten voor onderwijs, onderzoek, maatschappelijk engagement en in onze dagelijkse werking.”

“We streven naar aantrekkelijke opleidingen die voldoen aan internationale behoeften – waar nuttig dus ook in het Engels – en campussen die buitenlandse studenten en onderzoekers verwelkomen en integreren. We blijven ons toponderzoek stimuleren, maar zullen ook een basisfinanciering invoeren om de interne concurrentie en werkdruk te verminderen. We gaan onze impact nog meer in de verf zetten, lokaal en internationaal, en innovaties nog beter naar de markt brengen. We gaan ervoor zorgen dat mensen graag aan de Universiteit Antwerpen werken en studeren, en een bruisend Antwerps studentenleven stimuleren.”

Herwig Leirs wordt de vierde rector van de eengemaakte Universiteit Antwerpen. De Raad van Bestuur buigt zich einde maart over de voordracht. Op 1 september start zijn mandaat van vier jaar.

Chris Van Ginneken, Nathalie Dens, Herwig Leirs, Maarten Weyn en Steven Van Passel leiden UAntwerpen vanaf 1 september 2024.