Ingrid De Meester

Gewoon hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Medische biochemie

Expertise

  • De algemene focus van onze onderzoeksgroep is gericht op het bestuderen van de structuur-functie relatie van eiwitten waaronder enzymes, door gebruik de maken van een combinatie van eiwitchemie, biofysische technieken en structurele biologie. Het protease-onderzoek maakt daar sinds lang deel vanuit en maakt tevens gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve methoden om de protease-activiteiten te karakteriseren in biologische matrices. Het resulterend onderzoek is zeer interdisciplinair en heeft als doel de moleculaire aspecten van eiwitten en hun interacties in een relevante systemische context te plaatsen zodanig dat men een holistisch beeld krijgt van de biologie van het organisme. De verworven kennis wensen we te gebruiken voor het ontwikkelen van betere diagnostica en therapeutische middelen.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.