We zetten onze collecties met veel trots in de kijker. En dat doen we liefst van al samen met collega's, studenten en andere partners. Zo faciliteren we onderzoeks- en onderwijsprojecten en werken we nauw samen met docenten en studenten om bepaalde taken te realiseren. We leiden stagiairs op om ons te helpen bij het behoud en beheer van de collecties. We verwelkomen onderzoekers en stellen onze collecties - fysiek of digitaal - ter beschikking. In wetenschappelijke publicaties delen zij hun expertise, maar daarnaast werken we ook zelf aan een publieksvriendelijke toegang tot het erfgoed. 

Er beweegt veel... Hier alvast een greep uit het meest recente aanbod van activiteiten. 

Helpende handen - Nieuwe jobstudent aan de slag

Silan Dagdeviren volgt de research master Filosofie aan de UAntwerpen. Vanaf december helpt ze de collega's van Bijzondere Collecties bij erfgoedzorg en digitalisering. Met veel enthousiasme en leergierigheid leert zij onze collectie en bibliotheekwerking kennen, en tegelijk zijn wij enorm gebaat bij haar hulp. Binnenkort neemt Silan onze Instagramaccount over en neemt zij je mee voor een blik achter de schermen.

Jobstudente Silan met te kaften werken van de collectie CMI


Publicatie - Nieuwe aanwinsten in De Gulden Passer

Het zopas verschenen nummer van De Gulden Passer. Tijdschrift voor boekwetenschap (jg. 2021-2, vol. 98) bevat twee bijdragen over nieuwe aanwinsten bij Bijzondere Collecties. De Universiteitsbibliotheek verwierf eind 2019 een tiental handschriftfragmenten. In 'Membra disiecta' (p. 315-320) gaat collega Kara Verboven dieper in op het profiel van deze deelcollectie en licht ze enkele fragmenten toe. Professor Remco Sleiderink staat stil bij een specifiek document, een brief van Napoléon de Pauw over het beroemde handschrift-Van Hulthem (p. 321-326). Je vindt het laatste nummer onder andere in onze leeszaal Geschiedenis GES 93 E-GULD, bij de tijdschriften. 

Je leest in dezelfde rubriek ook meer nieuws over aanwinsten in andere Antwerpse erfgoedinstellingen. 

De Gulden Passer. Tijdschrift voor boekwetenschap

Expo - Helden in harnas presenteert uniek fragment uit Bijzondere Collecties

De afdeling Bijzondere Collecties leent haar Alexanderfragment MAG-P 64.19 uit aan de tentoonstelling Helden in harnas, van 29 oktober 2021 tot 23 januari 2022 te zien in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Lees meer over hoe dit stuk uit het verre Texas in Antwerpen belandde.

Alexanderfragment in vitrine


Universiteitsarchief krijgt kwaliteitslabel 'Erkend Cultureel Archief'

In juli 2021 ontving het Universiteitsarchief het kwaliteitslabel ‘Erkend Cultureel Archief’ van de Vlaamse Overheid. 

Sinds het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 kent de Vlaamse overheid dit label toe aan organisaties die hun verantwoordelijkheid als beheerder van cultureel erfgoed ernstig nemen. Ze oefenen de vijf basistaken in cultureelerfgoedwerking uit op een evenwichtige en professionele wijze. Deze erkenning creëert mogelijkheden voor (internationale) bruiklenen, collectiemobiliteit en expertisedeling. Om de vijf jaar wordt deze erkenning geëvalueerd.

Vijf basistaken 

  • herkennen en verzamelen (nl. acquisitie)
  • behouden en borgen (nl. bewaren)
  • onderzoeken
  • presenteren en toeleiden (nl. ontsluiten voor een divers publiek van kenners en liefhebbers)
  • participeren​

Logo_klein.jpg


Erfgoeddag 24/04/2021 - Balsem voor de ziel - Livestream

Erfgoeddag wordt 20 in 2020... en dat vieren we in 2021! Speciaal voor deze verjaardag pakken we uit met een niet te missen nocturne. Op het programma staan schrijvers Moya De Feyer, Maarten Inghels, Hans Bogaert en prof. Veerle Fraeters. Zij worden geïntroduceerd en geïnterviewd door prof. em. Frank Willaert. Aline Hopchet zorgt voor passende muziek. Dit voorleesmoment is enkel via livestream te volgen op zaterdag 24 april (20:00-21:30) of later te bekijken. De organisatie is in handen van de afdeling Bijzondere Collecties (Universiteitsbibliotheek Antwerpen) en de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap. 

Benieuwd? Hier lees je er meer over. 

Expo - Tijdloze tragiek op de planken

Conservator Maartje De Wilde werkte mee aan de tentoonstelling ‘Tijdloze tragiek op de planken: De Goudbloem speelt Genoveva’ (Sint-Niklaas, De Bib, 8 oktober – 10 november). Dit project is gebaseerd op de masterscriptie van Sofie Moors (master Nederlands, UAntwerpen). Ze onderzocht de speelpraktijk van een rederijkerskamer in Sint-Niklaas en kon gebruikmaken van een uniek werk, een handschrift met – hoogst zeldzame - regie-aanwijzingen en een schets van het podium. Ze focuste op 1 toneelstuk, een (toen toch) populair werk over De heylighe Genoveva, ze reconstrueerde de opvoering in 3D en kon achterhalen waar dat stuk ooit is opgevoerd. De Universiteitsbibliotheek participeerde op verschillende manieren: Maartje coachte Sofie bij het uitwerken van het tentoonstellingsverhaal, ze schreef en redigeerde de zaalteksten en ze selecteerde een aantal stukken uit de Bijzondere Collecties en de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap.

Hoewel de expo wel kon plaatsvinden, kon het Landjuweelfestival van Opendoek dit jaar niet plaatsvinden. Als smaakmaker zocht Opendoek naar een alternatief. Ze maakten een reportage waarin Maartje en Sofie vertellen over het belang van rederijkers en toneel. Toen en nu. Want de invloeden van de oude rederijkers leven verder in de kritisch-creatieve stemmen van toneelmakers, dichters, songwriters, slampoets, cartoonisten, performers... vandaag.

Raamsticker van de expo


Helpende handen - Archief Robbe De Hert

In het kader van het 'Onderzoeksseminarie Film' zijn twee studenten bezig om het archief van regisseur Robbe De Hert te verwerken. Ze doen dat in het archiefverwerkingslokaal van het universiteitsarchief. Op die manier worden de dossiers klaargemaakt voor overdracht naar het FelixArchief. 

In samenwerking met prof. Gertjan Willems (UAntwerpen) en Giovanna Visini (FelixArchief) die instaat voor de begeleiding van de studenten.