Archieven van academici dragen bij aan het geheugen van de universiteit en hebben potentieel een belangrijke waarde voor onderzoek. Daarom wil het Universiteitsarchief in de toekomst graag meer hoogleraararchieven opnemen in het archief.   

What’s in a name? 

Eenvoudig gesteld is hoogleraararchief het persoonlijk archief van hoogleraren, toekomstige- en huidige emeriti en onderzoekers. Academici creëren en ontvangen voortdurend digitale en analoge documenten ter ondersteuning van hun taken aan de universiteit. Ook privémateriaal en verzamelingen die de onderzoeker bijeenbracht, kunnen deel uitmaken van zijn/haar persoonlijk archief. 

Aanbod voor hoogleraren 

Het Universiteitsarchief zet actief in op het archiveren van hoogleraararchieven. Dat wil zeggen dat we ze in het archief opnemen, voor de lange termijn bewaren en raadpleegbaar houden. Als archief overdragen (nog) geen optie is, biedt het Universiteitsarchief ook andere diensten aan zoals archiefadvies, archiefmateriaal en socialemedia- en webarchivering.    

Brochure  

Graag meer weten over onze dienstverlening rond hoogleraararchief? Zit je nog met vragen over het wat, hoe en waarom van archivering? Vind de antwoorden in onze brochure Hoogleraararchief. 

Niet gevonden wat je zocht? Contacteer ons en we helpen je graag verder.