De afdeling Bijzondere Collecties investeert al jaren in de digitale ontsluiting van haar erfgoedcollecties. Digitalisering, zorgvuldige registratie, het toevoegen van metadata en een professionele ontsluiting zijn speerpunten in onze werking. We zetten hier continu op in, zodat het aanbod aan digitale bronnen blijft toenemen.

Wat doen we zoal en hoe vind je onze digitale collecties? 

Digitaal platform

De afdeling Bijzondere Collecties startte in 2011 met het scannen en digitaal aanbieden van werken uit de collectie. Voorlopig staat de teller op meer dan 1400 werken. Klik hier voor een overzicht van het digitale aanbod.

Scan on demand

Bij een bezoek aan de leeszaal is het toegestaan om voor eigen gebruik foto's te maken, zonder flits. Heb je hoogwaardige foto's nodig van een werk uit de collectie Preciosa? Hier vind je onze richtlijnen.

Wikimedia

De Universiteitsbibliotheek maakt deelcollecties beschikbaar via Wikimedia Commons en Wikidata, wat het bereik en de doorzoekbaarheid van de objecten exponentieel vergroot. 

Digitale tentoonstellingen

We organiseren tentoonstellingen om ons erfgoed en de daarbijhorende geschiedenis en verhalen in de kijker te plaatsen. We kiezen hier voor een fysieke en digitale aanpak. Benieuwd naar het digitale aanbod?