Kwaliteitslabel 

In juni 2011 ontving de Universiteit Antwerpen het kwaliteitslabel ‘Erkende Erfgoedbibliotheek’ van de Vlaamse Overheid voor haar erfgoedcollecties bewaard in de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek en de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap. Om de vijf jaar wordt deze erkenning geëvalueerd.

Sinds het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 kent de Vlaamse overheid dit label toe aan organisaties die hun verantwoordelijkheid als beheerder van cultureel erfgoed ernstig nemen. Ze oefenen de vijf basistaken in cultureelerfgoedwerking uit op een evenwichtige en professionele wijze. Deze erkenning creëert mogelijkheden voor (internationale) bruiklenen, collectiemobiliteit en expertisedeling. 

Vijf basistaken 

  • herkennen en verzamelen (nl. acquisitie)
  • behouden en borgen (nl. bewaren)
  • onderzoeken
  • presenteren en toeleiden (nl. ontsluiten voor een divers publiek van kenners en liefhebbers)
  • participeren