Fysieke tentoonstellingen gaan hand in hand met een digitale variant. Vaak werken we samen met stagiair(e)s Publiekswerking om een tentoonstelling digitaal tot leven te wekken of om een educatieve workshop te ontwikkelen. 

2022 - Project Boekenpraat, door gastcurator Joran Nijhuis

Joran Nijhuis liep stage als masterstudent Geschiedenis. In overleg met zijn stagebegeleiders, Maartje De Wilde en Kara Verboven, werkzaam bij Bijzondere Collecties werkte Joran een plan uit om bijzondere, grappige, waardevolle, boeiende, vernuftige en andere in het oog springende boeken uit de collectie te belichten en die op een vernieuwende manier voor te stellen bij een breed publiek (met name bij studenten en docenten, maar bij uitbreiding ook ruimer). Daarnaast kreeg Joran de opdracht om enkele van de voorstellen daadwerkelijk uit te voeren. Doel van de stage-opdracht: de papieren collectie tot leven brengen door ze relevant of betekenisvol te maken. En zo kreeg Boekenpraat vorm. Op deze site worden objecten tot leven gewekt door experten met kennis van zaken.

 

2021 - Gastcurator Esther Van Thielen

Esther Van Thielen liep tijdens haar master Geschiedenis stage bij de Bijzondere Collecties. Ze koos voor een publieksproject over deugd en ondeugd in de zeventiende eeuw. Ze bouwde verder op een expo uit 2019 over datzelfde thema. Ze gaf er echter haar eigen accenten en invulling aan. In de collecties van de Universiteitsbibliotheek (Bijzondere Collecties) en in de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap ging ze van februari tot april op zoek naar vroegmoderne stukken die de zeven hoofddeugden en hoofdzonden in woord en beeld vatten. Ze besteedde ook aandacht aan belangrijke denkers die het discours hierover hebben beïnvloed.

Esther bedacht het concept en bepaalde, in overleg met haar stagebegeleiders, de inhoudelijke lijn van de tentoonstelling. In deze stage leerde ze publieksteksten schrijven, raakte ze beter vertrouwd met literaire bronnen of beeldmateriaal waar ze weinig voorkennis over had. Ze kon afwisselend thuis en on-campus in de bibliotheek zelf werken, waardoor ze ook inzicht kreeg in de dagelijkse werking van de afdeling Bijzondere Collecties. 

De tentoonstelling kreeg de titel Virtus. Momenteel wordt er gewerkt aan de technische voltooiing van de site. 

Digitale expo - in voorbereiding

2020 - Gastcurator Julie Hardy

Voor haar masterstage verdiepte Julie Hardy, student Geschiedenis, zich in de collecties van de Universiteitsbibliotheek en de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap en maakte ze zich vertrouwd met een breed scala aan boeken, handschriften en prenten die van ver of dichtbij iets met de nacht te maken hebben. Aanleiding hiervoor was de 20ste Erfgoeddag die in het teken van dat thema stond. In februari en maart was Julie niet uit de bib weg te slaan, selecteerde ze inspirerende teksten en afbeeldingen en drukte ze haar stempel op deze expo. Door een grensverleggende combinatie van media zouden we de nacht op klaarlichte dag (en bij valavond) tot leven wekken.

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus stuurde de plannen in de war. De fysieke tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek verschuift naar april-mei 2021 en we verlegden de focus naar de digitale component. Je kan alvast de digitale expo ontdekken. 

Digitale expo - hoeduisterisdenacht.weebly.com

2019 - Gastcurator Silke Geven 

Silke Geven, studente Geschiedenis, ontwikkelde een dynamische website over fabeldieren en een workshop op maat van kinderen. Ze nam daarmee deel aan de Kinderuniversiteit en haar aanpak werd fel gesmaakt. 

Digitale expo - beestigeboeken.weebly.com