Erfgoedbibliotheek

Kwaliteitslabel

In juni 2011 ontving de Universiteit Antwerpen het kwaliteitslabel ‘Erkende Erfgoedbibliotheek’ van de Vlaamse Overheid voor haar erfgoedcollecties bewaard in de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek enerzijds en de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap anderzijds. 

Sinds het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 kent de Vlaamse overheid dit label toe aan organisaties die hun verantwoordelijkheid als beheerder van cultureel erfgoed ernstig nemen. Ze oefenen de vijf basistaken in cultureelerfgoedwerking (herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoeken, presenteren en toeleiden, participeren) op een evenwichtige wijze uit en geven garanties op het vlak van het management. Een dergelijke erkenning creëert mogelijkheden voor (internationale) bruiklenen, collectiemobiliteit en informatie-uitwisseling.

Sinds 2014 bezit de afdeling Bijzondere Collecties ook een topstuk.

Vlaamse Erfgoedbibliotheek

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een netwerk van erfgoedbibliotheken. Het werd eind 2008 opgericht door zes diverse, representatieve partners uit de verschillende Vlaamse provincies:

Elk van deze partners bezit specifieke collecties en daarmee samenhangend een bepaalde expertise. Die kennis en ervaring zetten zij mee in om de sector van erfgoedbibliotheken in Vlaanderen te ondersteunen.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek richt zich tot iedereen die een hart heeft voor de geschreven, gedrukte en digitale erfgoedcollecties van bibliotheken. Via diverse projecten en onderzoek met steun van de Vlaamse overheid, wil deze organisatie expertise ontwikkelen en kennis verspreiden rond de ontsluiting, digitalisering en conservering van deze bewaarcollecties. Verder zorgt ze voor expertise-uitwisseling en deskundigheidsopbouw in de sector en sensibiliseert ze het publiek voor het rijke bibliotheekerfgoed dat in Vlaanderen aanwezig is.