Thematische zwaartepunten

Oude drukken

De collectie 'oude drukken' bestrijkt onderstaande zwaartepunten. Bij enkele thema's kun je de link aanklikken en kom je meteen in de bibliotheekcatalogus terecht.

Moderne drukken

De Bijzondere Collecties beschikken ook over een ruime verzameling kostbare werken of moderne preciosa: moderne bibliofiele uitgaven, facsimile’s en kunstenaarsboeken.

Historische handschriften

De Universiteitsbibliotheek Antwerpen bezit een kleine hoeveelheid historische handschriften. Deze collectie is in 2019-2020 uitgebreid met nieuwe aanwinsten. Lange tijd was het oudste manuscript in de collectieeen werk met klassieke teksten uit het vijftiende-eeuwse Italië. Intussen is een Oudfrans fragment het oudste werk in de verzameling: het gaat om een fragment van Anseÿs de Gascogne, een 'chanson de geste' dat in het midden van de 13de eeuw is geschreven in het Franstalige deel van het graafschap Vlaanderen en waarvan tot nu toe vier handschriften bekend waren. Het nieuwe fragment in de UB dateert van het laatste kwart van de 13de eeuw en komt uit het noordoosten van het Franse taalgebied.

Moderne handschriften

Tot de Bijzondere Collecties behoort ook een interessante collectie moderne brieven, handschriften en typoscripten van de hand van Louis Paul Boon en Gerard Walschap. Meer informatie over deze twee Vlaamse auteurs is terug te vinden via het Louis Paul Boon-documentatiecentrum en het Gerard Walschap Genootschap, beide verbonden aan het Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden (ISLN).

Prentenkabinet

Bijzondere Collecties omvat een collectie van ongeveer 1350 prenten in verschillende technieken, hoofdzakelijk over Antwerpen tussen de 15de en de 21ste eeuw. Een groot ontsluitings- en digitaliseringsproject werd tot een goed einde gebracht, waardoor alle waardevolle prenten nu door iedereen online geraadpleegd kunnen worden.


Collectievormers

De rol van collectievormers is erg belangrijk voor het acquisitiebeleid van de bibliotheek, zowel vanuit een historische als een meer actuele invalshoek. We bereiden een project voor waarin we specifieke collectievormers willen presenteren. Het gaat daarbij om personen en instellingen die een rol van betekenis hebben voor de collectievorming.

Deze rubriek wordt later aangevuld.  ​