Onderzoek

De Bijzondere Collecties bevatten een schat aan onderzoeksmaterialen in verband met een breed gamma onderzoeksvelden (cf. bibliografie). Onderstaande lijst biedt een overzicht van voornamelijk filologische en historische onderzoeksvragen die bijvoorbeeld het onderwerp van een bachelor- of masterscriptie of een onderzoeksstage zouden kunnen vormen. Voor meer informatie, contacteer de conservator.

Bachelor

 1. De studentenaantekeningen in twee achttiende-eeuwse edities van Simon Verepaeus’ Latinae grammatices syntaxis (MAG-P 12.243 en MAG-P 11.591).
 2. Latijn in het zesde middelbaar te Douai. Studentenaantekeningen in de Auctores classis rhetoricae in collegiis Societatis Jesu provinciae Gallo-Belgicae anno 1634 (MAG-P 12.137).
 3. Leuvense en andere lofdichten uit de achttiende en negentiende eeuw. Een studie van de laudationes in bundel MAG-P. 13.959.
 4. Probo ac ingenuo adolescenti… Lofdichten in de collectie prijsboeken van de Latijnse school. 
 5. Handschrift van de statuten van de Sint-Baafskerk te Gent (MAG-P 62.5).
 6. De aantekeningen in een convoluut Griekse brieven van Ignatius van Antiochië (MAG-P 12.274).
 7. De handschriftelijke aanvullingen van proza en poëzie in een 18de-eeuwse verzameling van het werk van Samuel Coster (MAG-P 13.1707).
 8. Studie van het handschrift van Herman Jacob van Nouhuysens Gedichten (1844) (MAG-P 62.2).
 9. Vroegmoderne kranten: inventaris en studie van onze collectie Receuil des gazettes (1640-1655) (MAG-P 20.1)

Master

 1. Paul Suffren S.J., Rhetorica sacra et humana in triplici dicendi genere (Lyon, 1650). Studie van een onuitgegeven cursus retorica in het Latijn (MAG-P 62.7).
 2. François De Stempels, Exercice sur l'art du raisonnement pour l'invention oratoire, qui se fera au Collège d'Anchin, de la Compagnie de Jesus (Douai, 1758). Studie van een onuitgegeven cursus retorica in het Frans (MAG-P 61.3)
 3. De Dissertatio chirurgico-medica de sectione sigaultiana et caesarea (Lovanii: Typis Academicis, 1791). Wetenschapshistorische studie van een zeldzaam Latijns traktaat over de keizersnede (MAG-P 13.148).
 4. Bromo en Labros. Editie en literaire studie van een onuitgeven Latijnse komedie uit de achttiende eeuw (MAG-P 64.8).
 5. Grieks studeren in het Latijn. Studie van de studentenaantekeningen in Georgius Fabricius, De Syntaxi partium orationis apud Graecos. Item De verbis anomalis (s.l., 1546 = MAG-P 11.104).
 6. Het autografe(?) handschrift La science des accouchemens & la Luciniade van de morosoof Jean-François Sacombe: poëzie en (bedenkelijke) gynaecologie (MAG-P 63.1).
 7. Kunsthistorische studie van het rijkelijk geïllustreerde handschrift De volken van den aardbodem van H. Timans (1858) (MAG-P 61.5).

Stage

 1. De ‘Belgica’: het archief van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap en het dossier van de ‘Belgica’, het onderzoeksschip waarmee Adrien de Gerlache op 16 augustus 1897 vanuit Antwerpen naar Antarctica vertrok voor een poolexpeditie.
 2. Antonius Anselmo: onderzoek van het handschrift Rechten ende costuijmen der stadt van Antwerpen uit 1676 (MAG-P 63.3) en zijn band met het gedrukte werk van Antonius Anselmo (1589-1668), advocaat te Antwerpen
 3. De herkomstgeschiedenis van de collectie oude drukken van de Bijzondere Collecties: databank, netwerkanalyse en digitalisering van ex-librissen, stempels, etiketten en andere herkomstmerken.
 4. Een bijbel als familieboek: studie van een zeventiende-eeuwse Statenbijbel (1664) die generaties lang in het bezit van dezelfde familie was (MAG-P 15.514).