Hubert Meeus tijdens zijn emeritaatsviering - (c) Wouter Haverals

Het boek als object

Op 30 september 2021 ging professor Hubert Meeus met emeritaat. Professor Meeus gaf vele jaren les bij Taal- en Letterkunde. Voor het (verplichte) vak Wetenschappelijke vaardigheden stuurde hij al zijn studenten naar een wetenschappelijke bibliotheek in Antwerpen (of daarbuiten) waar zij een oude druk moesten aanvragen, raadplegen en bibliografisch beschrijven. Voor de ene een openbaring, voor de andere een werk van zeer lange adem - zeker als hen toevallig een lijvig convoluut was toebedeeld. Voor velen was dit de eerste kennismaking met een boek uit de 16de of 17de eeuw, een object dat ambachtelijk is gemaakt op een handpers. 

Boekzaal - Hulde aan de jarenlange inzet van professor Meeus

Boekzaal, de digitale bibliotheek die op 17 juni 2022 werd gelanceerd, sluit aan bij de onderwijs- en onderzoeksgebieden waar Hubert Meeus zich tijdens zijn carrière op toelegde, namelijk boekgeschiedenis, heuristiek en historische letterkunde (de periode 1500 tot 1800, toneel, lyriek, emblematiek), zowel in relatie tot Antwerpen, tot de Nederlanden als in een internationale context. Deze bibliotheek telt voorlopig 65 bijdragen, van 66 collega's uit België en Nederland. En het project is zo opgezet dat het in de toekomst nog kan aangroeien. 

De bijdragen gaan over de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek, van de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap en van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Dit zijn de drie organiserende instellingen achter dit project en zij stonden in voor de digitalisering van alle stukken, voor zover ze nog niet digitaal beschikbaar waren.  

Ad fontes - Liefde voor en kennis van het oude boek

Professor Meeus heeft in zijn onderwijs en in zijn onderzoek veel aandacht gehad voor stukken in Antwerpse collecties. Als conservatoren zijn wij er Hubert Meeus uitermate dankbaar voor dat hij zoveel studenten warm maakte voor het oude boek en dat hij ervoor trachtte te zorgen dat iedereen tijdens zijn of haar opleiding ooit een wetenschappelijke bibliotheek had bezocht. Geen evidentie in een tijdperk waarin het internet alomtegenwoordig is.

De fysieke tentoonstelling - een terugblik

Op 17 juni verrasten we Hubert Meeus met de mededeling dat we voor hem ook een fysieke expo hadden ingericht in de inkomhal van de Universiteitsbibliotheek. Daar was een selectie te zien van de stukken die op Boekzaal worden beschreven. Helaas ontstond er op 6 juli 2022 een brand op de Stadscampus, waardoor de expo in allerijl ontruimd moest worden. Bijgaand filmpje werd opgenomen voor de brand, met een enthousiaste emeritus in de hoofdrol. 

Wie vragen heeft over dit project kan contact opnemen met preciosa@uantwerpen.be.