Bibliografie

Volgende publicaties behandelen één of meerdere stukken uit de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen:

 

Algemeen

 • Steven Van Impe, 'Kroniek van de Antwerpse erfgoedbibliotheken (2016)', in HistoriANT. Jaarboek voor Antwerpse geschiedenis, 5 (2017), pp. 125-131 (pp. 126-127).
 • Steven Van Impe, 'Kroniek van de Antwerpse Erfgoedbibliotheken (2008-2015), in Inge Schoups (ed.), HistoriANT. Jaarboek voor Antwerpse geschiedenis, 4 (2016), pp. 175-190 (p. 180).
 • [Simha Chardon], 'De Bijzondere Collecties en Prentenkabinet van universiteitsbibliotheek (sic) Antwerpen', Meta 92/3 (2016), pp. 22-23 en p. 48.

Topstukken

 • Timothy De Paepe, 'Het Lierse toneelhandschrift "'T Dor werd groeyende"', Openbaar kunstbezit in Vlaanderen, 54/4 (2016), 22-25.
 • Hubert Meeus & Timothy De Paepe, '"t Dor wert groeyende" Een onbekend achttiende-eeuws toneelhandschrift uit Lier', Jaarboek De Fonteine [2010].

Handschriften

 • Tom Deneire, 'Twee recente aanwinsten in de verzameling jezuïetenretorica van de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen', De Gulden Passer, 93/2 (2015), 230-234 (over MAG-P 62.6 en 62.7)
 • Jeroen De Keyser, ‘A new witness of Erasmus’ Letter 1887 in the Antwerp University Library’, Quaerendo, 45 (2015), 240-252 (over handschriftelijk materiaal bewaard in MAG-P 11.1234)
 • Tom Deneire, ‘Het familieboekje De Block (1674-1880), teruggevonden in de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen’, in In vriendschap en vertrouwen. Cultuurhistorische essays over confidentialiteit, onder redactie van Jos Gabriëls, Ineke Huysman, Ton van Kalmthout en Ronald Sluiter (Hilversum: Verloren, 2014), pp. 130-142 (over MAG-P 61.7)
 • Jan Gijsel, ‘Un manuscrit inconnu des Satires de Juvénal et de Perse et de l’Art Poétique d’Horace’, Scriptorium, 33 (1979), 266-270 (over MAG-P 60.5)

Oude drukken en kostbare boeken

 • Paul Pelckmans, 'Wolff & Deken kiezen uit La Fontaine', Jaarboek De Achttiende Eeuw (2018), pp. 127-139 (over MAG-P 13.1455)
 • Tom Deneire, ‘De Collectie De Schepper in de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen’, De Gulden Passer, 96 (2017/2), pp. 323-326
 • Lore Michiels - Tom Deneire, 'De fabelboeken en dierenepen uit de collectie Gielen. Geschiedenis en grafiek', De Gulden Passer, 95 (2017/1), pp. 145-178
 • Mathilde Leduc-Grimaldi, 'Hoe Stanley Midden-Afrika en de Congostroom in kaart bracht', in Jan Parmentier (red.), De wereld gespiegeld. Wereldkaarten van de middeleeuwen tot nu, MAS Books (Kontich: Bai, 2015), pp. 136-145 (over MAG-DAM-C 57)
 • Dominique Markey - Pascale Dumont, 100 dictionnaires (de) français insolites. Catalogue d'exposition. Anvers, Bibliothèque Universitaire 25 septembre 2012 - 19 octobre 2012 (Antwerpen: Universiteit Antwerpen, 2012)
 • Ellen Storms, ‘Antwerpen, Universiteitsbibliotheek, Historische Collecties. Een prijsboek van de Latijnse school te Arnhem’, De Gulden Passer, 90 (2012), 216-217 (over MAG-P 13.1383)
 • Ellen Storms, Probus ac ingenuus adolescens. Prijsboeken in de Antwerpse Universiteitsbibliotheek (Amsterdam: MA thesis, 2009)
 • Steven Van Impe, 'Het profiel van de collectie CST', STCV Nieuwsbrief, 4 (2005), 2-5 (elektronisch beschikbaar)
 • Goran Proot, Het profiel van de collectie preciosa bewaard in de Bibliotheek Stadscampus van de Universiteit Antwerpen (Antwerpen: Eindwerk: GAS-diploma Documentatie- en Bibiotheekwetenschap, 2004)
 • Barbara Lejeune – Steven Van Impe, Praktijkverhandeling over de voorlopige catalogisering van de collectie oude werken “Onze Lieve Vrouwecollege” in de bibliotheek Stadscampus van de Universiteit Antwerpen (Antwerpen, 2004)
 • Toon Van Hal, in Stijn van Rossem (ed.), Portret van een woordenaar Cornelis Kiliaan en het woordenboek in de Nederlanden (Antwerpen: Provincie Antwerpen. Departement cultuur, 2007), p. 191 (over MAG-P 14.353) 
 • Hubert Meeus (ed.), Ad maiorem Dei gloriam: jezuïeten in de Nederlanden tijdens de zeventiende eeuw: catalogus bij de tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek van de UFSIA, 1 september - 4 oktober 1997 (Antwerpen: UFSIA, 1997)
 • Pierre Delsaerdt e.a., Polyanthea: dertig en enige hoogtepunten uit de historische collecties van de UFSIA: catalogus bij de tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek van de UFSIA, 9 september – 10 oktober 1995 (Antwerpen: UFSIA, 1995)
 • Frans Hendrickx (ed.), i.s.m. Piet Couttenier en Hubert Meeus, Pampiere wereld: litteraria Neerlandica uit het bezit van de Universiteit Antwerpen, Miscellanea Neerlandica, 11 (Leuven: Peeters, 1994)
 • Pierre Delsaerdt, 'Enkele momenten uit de geschiedenis van het Economisch en sociaal tijdschrift', in 45 jaar Economisch en sociaal tijdschrift, 1947-1992: catalogus, tentoonstelling, september 1992 (Antwerpen: UFSIA, 1992)

Prentenkabinet

 • Tom Deneire, 'Het Prentenkabinet van de Universiteit Antwerpen', De Boekenwereld, 34/3 (2018), p. 13.
 • Pierre Delsaerdt, 'De Brabantse binnenvaart in 1565. Het kanaal Brussel-Willebroek in 'Die nieuwe chronijcke van Brabandt'', Eigen Schoon en De Brabander, 101 (2018), pp. 257-262 (over tg:uapr:59).
 • Mischa Bludts, 'Toen en nu. Verdwenen stukjes Antwerpen', Gazet van Antwerpen 12 januari 2018: http://www.gva.be/cnt/dmf20180112_03294595/kaart-de-verdwenen-stukjes-van-antwerpen 
 • Patrick Van De Perre, 'KAART. Zo zag Antwerpen eruit in 1894: gedetailleerde toeristenkaart tot in de puntjes gerestaureerd', Gazet van Antwerpen 11 januari 2018: http://www.gva.be/mail/dmf20180110_03290992
 • Tom Deneire, 'Spaanse Furie in Antwerpen', faro | tijdschrift over cultureel erfgoed (juni 2016), 8-9 (over tg:uapr:926; zie ook https://www.youtube.com/watch?v=bcI9Q4TepEY)
 • Karen L. Bowen, 'Frans Hogenberg's Views of the Wars in the Low Countries', Print Quarterly XXXIII/2 (June 2016), 156-159
 • Tom Deneire, 'Het Prentenkabinet van de Universiteit Antwerpen ontsloten en gedigitaliseerd', De Gulden Passer, 93 (2015/1), pp. 89-99
 • Naomi De Bel, 'Historische prenten tonen Antwerpse geschiedenis', Gazet van Antwerpen 29 januari 2015: http://www.gva.be/cnt/DMF20150129_01500203?pid=4504854
 • Pierre Delsaerdt, ‘Brabant in vogelperspectief: een zestiende-eeuwse kaart van het kanaal Brussel-Willebroek’, Eigen schoon & De Brabander, 82 (1999), 29-38 (over tg:uapr:59)
 • Jacques Claes – Pierre Delsaerdt, ‘A scene of singular beauty’: het bezoek van Victoria en Friedrich Wilhelm aan Antwerpen, 1858: la visite de Victoria et Frédéric-Guillaume à Anvers, 1858: the visit of Victoria and Frederick William to Antwerp, 1858 (Antwerpen: UFSIA, 1997)
 • Pierre Delsaerdt – Jacques Claes – Guy de Witte, Het Prentenkabinet van de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen. Catalogus (Antwerpen: Universiteit Antwerpen UFSIA, 1993)
 • Pierre Delsaerdt, Een kaart van Antwerpen door Matthäus Seutter, Cimelia. UFSIA Bibliotheek, vol. 5 (Antwerpen: UFSIA, 1992) (over tg:uapr:48)
 • St.-Ignatius' prentenkabinet: kataloog (Antwerpen: UFSIA. Prentenkabinet, 1977)

KAGA

 • Jan Vandermissen, Koningen van de wereld. Leopold II en de aardrijkskundige beweging (Leuven: Acco, 2009)
 • Roland Baetens, Het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap van Antwerpen 1876-1976 (Antwerpen, [1976])

Collectie Thijs

 • Karen L. Bowen & Tom Deneire, ‘Het geloof van gewone mensen in beeld gebracht. Ontsluiting en digitalisering van de Collectie Thijs’, HistoriANT, 2018/6, pp. 163-166.
 • Karen L. Bowen – Tom Deneire, 'Het geloof van gewone mensen in beeld gebracht. Ontsluiting en digitalisering van de Collectie Thijs', Contemporanea, 40/1 (2018): e-publicatie
 • Karen L. Bowen – Tom Deneire, 'Het geloof van gewone mensen in beeld gebracht. Ontsluiting en digitalisering van de Collectie Thijs', Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven, 119/1 (januari - april, 2018), 77-85.
 • Hans Geybels, 'Alfons Thijs en de verdere studie van (Antwerpse) devotieprentjes', Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven, 119/1 (januari - april, 2018), 1-23.
 • Karen L. Bowen – Tom Deneire, 'Het geloof van gewone mensen in beeld gebracht. Ontsluiting en digitalisering van de Collectie Thijs', Devotionalia. Periodiek voor verzamelaars van devotionalia 37° jg, nr. 218 (april 2018), 86-88.
 • Karen L. Bowen – Tom Deneire, Het geloof van gewone mensen in beeld gebracht. Ontsluiting en digitalisering van de Collectie Thijs (Antwerpen: UAntwerpen Nieuwe Mediadienst & Albe De Coker, 2018), 36 pp.
 • Erna Van Looveren – Tom Deneire, 'Aanwinsten Vlaamse Erfgoedbibliotheken. De ‘Collectie Thijs’ in de prentencollectie van de Universiteit Antwerpen', De Gulden Passer, 92/2 (2014), 215-217

Rijkshandelshogeschool

 • ​Melissa Hodza & Tom Deneire, ‘Collecties op de weegschaal. Erfgoedbibliotheken en waardering’, De Boekenwereld, 34/4 (2018), 42-44.

Academisch Erfgoed

 • Daniël Ermens m.m.v Marc Demolder en Tom Deneire, 'Bouwen aan het geheugen van een universiteit. Academisch en wetenschappelijk erfgoed aan de Universiteit Antwerpen', Tijd-Schrift, 8/1 (2018), 112-118

Archief H. Claus

 • Johan Vanhecke, 'Drie keer Claus. Langdurig in bruikleen', Zuurvrij. Berichten uit het Letterenhuis, 31 (2016), 6-16