Rekening houdend met uw medische situatie valt een deel van de onderzoeken onder de standaardzorgen in het ziekenhuis. Deze resultaten  worden u meegedeeld worden door uw behandelende arts.

Uw lichaamsmateriaal/gegevens kunnen in toekomstige wetenschappelijk onderzoek ook aanleiding geven tot nieuwe inzichten, zowel algemeen als voor uw nabestaanden.

Terugkoppeling van algemene wetenschappelijke bevindingen

Algemene wetenschappelijke bevindingen en nieuwe inzichten zoals publicaties kunnen ter beschikking worden gesteld op websites van de bovenvermelde diensten Neurologie en het IBB.
Deze weergave van bevindingen bevat geen identificerende gegevens maar is van belang om wetenschappelijke bevindingen binnen de onderzoeksgemeenschap snel te verspreiden.

Terugkoppeling van individuele wetenschappelijke bevindingen

Individuele wetenschappelijke bevindingen zijn resultaten die men tijdens een specifiek onderzoeksproject heeft ontdekt en die potentieel van belang kunnen zijn voor uw algemene gezondheidstoestand of deze van uw nageslacht. Hierbij wordt gesproken van ‘incidental findings’.

Als wordt geoordeeld dat deze bevindingen wetenschappelijk gevalideerd zijn, een klinische relevantie hebben en acties kunnen genomen worden (therapeutische handelingen of preventieve handelingen) inzake de gezondheidstoestand van u of uw nabestaanden, kan dit worden teruggekoppeld. Als u toestemt om uw nabestaanden hierover te laten informeren, kan u dit aankruisen op het toestemmingsformulier. Uw behandelende arts zal de bevindingen vervolgens met u of uw nabestaanden bespreken.