In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy, de Belgische wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR) van 25 mei 2018, zal uw persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd en zullen uw nabestaanden toegang krijgen tot de verzamelde persoonsgegevens.

Alle informatie die bij het gecontroleerd bewaren van uw lichaamsmateriaal verzameld wordt zal gepseudonimiseerd (gecodeerd) worden, hierbij kan men uw gegevens nog terugkoppelen naar uw persoonlijk medisch dossier. De sleutel tot deze codes zal enkel toegankelijk zijn voor betrokken artsen van de afdelingen neurologie en neuropathologie. Enkel de gecodeerde gegevens zullen gebruikt worden in alle documentatie, rapporten, onderwijs of publicaties in medische tijdschriften of congressen. Vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt dus steeds gegarandeerd. Zowel persoonlijke gegevens als gegevens aangaande uw gezondheid zullen verwerkt en bewaard worden gedurende minstens 20 jaar.

Vertegenwoordigers van de opdrachtgever, auditoren, de Commissie voor Medische Ethiek en de bevoegde overheden, allen gebonden door het beroepsgeheim, hebben rechtstreeks toegang tot uw medische dossiers om de procedures van dit wetenschappelijk onderzoek te controleren, zonder de vertrouwelijkheid te schenden. Dit kan enkel binnen de grenzen die door de betreffende wetten zijn toegestaan. Door het toestemmingsformulier, na voorafgaande uitleg, te ondertekenen, stemt u in met deze toegang.

Meer informatie: