Uw deelname aan het verlenen en bewaren van uw lichaamsmateriaal/gegevens brengen geen extra kosten mee voor u. Er is eveneens geen vergoeding voor deze deelname voorzien.

Mogelijke commercialisatie

Het is mogelijk dat het toekomstig onderzoek van uw lichaamsmateriaal/gegevens aanleiding geeft tot nieuwe inzichten die kunnen leiden tot commercialisatie van nieuwe therapeutische substanties, middelen, testen of procedures. Deze ontwikkeling kan gebeuren door een universiteit, ziekenhuis, commerciële firma of een partnerschap van deze. Dit betekent dat het mogelijk zou zijn dat onderzoekers en commerciële firma’s een financieel voordeel zouden kunnen genieten van uw gift. Uw nabestaanden zullen geen aanspraak kunnen maken op enig financieel voordeel die uit deze commercialisatie zou kunnen ontstaan.