Hoe ervaren consumenten de materialen in producten om zich heen, en hoe kunnen we deze belevingsaspecten capteren in informatie voor ontwerpers? In dit proefschrift zijn we nagegaan hoe we de materiaal​beleving van verschillende soorten consumenten kunnen onderzoeken, zodat ontwerpers en marketeers kunnen inzetten op ervaringsgerichte kwaliteiten van materialen voor de beoogde doelgroep van een te ontwerpen product. 

We leven momenteel in een wereld met een overdosis aan producten en varianten op de markt. Dus kunnen we ons afvragen hoe een consument in hemelsnaam kiest welk product hij of zij effectief aankoopt. Om veeleisende consumenten tevreden te stellen, moeten producten voldoen aan zowel functionele eisen als hedonistische behoeftes. Allereerst moet een product dus goed, veilig en eenvoudig werken. Daarnaast moet een product ook het leven van de gebruiker verbeteren, voldoening en plezier geven. We interageren met materialen via producten, en het is via onze zintuigen dat we materialen ervaren. Zonder materialen geen product; materialen vormen dus de visuele en tactiele interface met de wereld om ons heen. 

Aangezien productontwikkeling een gebruikersgerichte discipline is, dienen materialen niet op zichzelf bestudeerd te worden, maar ligt de focus op mensen en hun relatie met materialen. Centraal in dit onderzoek stond het verkennen van ervaringsgerichte karakterisatie van materialen, waarbij zowel de fysieke weergave van materialen als de segmentatie van verschillende types consumenten geïntegreerd werden. 

Link met Reuse Lab

Als ontwerpers hebben we de verantwoordelijkheid om na te denken over de zorg voor het milieu en om over te stappen naar een meer duurzame en circulaire economie. Voortbouwend op het belang van materialen als interactiemedium, hebben ze een aanzienlijke invloed op product hechting en als zodanig op de levensduur van het product. 

​Er kunnen verschillende strategieën gebruikt worden om producten met een langere levensduur te ontwerpend door verschillende ervaringsgerichte materiaalkwaliteiten te accentueren, zoals het aanmoedigen van gepast gedrag (bijv. langer bewaren en verzorgen). 

Bekende, traditionele materialen hebben vaak betekenissen die gebaseerd zijn op sensomotorische ervaring en kunnen als universeel beschouwd worden – zoals hout dat warm aanvoelt en daardoor als gezellig of uitnodigend wordt ervaren – of materialen die voornamelijk in een specifieke context gebruikt worden, kunnen geassocieerd worden met aangeleerde betekenissen. Nieuwe of alternatieve materialen ondervinden echter moeilijkheden bij hun adoptie en acceptatie, omdat hun betekenissen nog moeten ontdekt en geleerd worden, voordat ze intrinsiek worden na verloop van tijd. 

Timeline: 2017-2022