De right to repair beweging heeft de afgelopen vier jaar een sterk signaal naar voor gebracht dat niet ongehoord bleef bij het Europese parlement. Een deel van de consumenten wil meer controle over zijn of haar product, transparante informatie over het gebruik en onderhoud van een product en de mogelijkheid om reserveonderdelen aan te kopen en te kunnen vervangen. In de huidige lineaire economie waar we vandaag de dag in leven worden producten nog steeds veel te snel afgedankt. Dit is jammer, want het kost veel energie om deze producten te produceren en ze bevatten ook nog eens waardevolle grondstoffen. Deze grondstoffen zijn schaars, want onze planeet is niet oneindig ontginbaar. Zo wordt er voorspeld dat er tegen 2030 geen nieuwe zink grondstof meer beschikbaar zal zijn. Dit zou problematisch zijn voor de productie van de huidige elektronica. 

Uit onderzoek blijkt dat sommige producten die afgedankt worden grotendeels nog optimaal werken. Dit komt omdat bedrijven binnen de huidige economie nog steeds gericht zijn op het verkopen van zoveel mogelijk producten. Door gerichte marketing, kopen we steeds de nieuwste producten, zodat we zeker niets hoeven te missen. Verder is er ook sprake van geplande afdanking. Zo worden sommige producten specifiek gemaakt om na bepaalde tijd kapot te gaan. Dit moet stoppen en er is nood aan verandering. 

De circulaire economie (CE) biedt het perfecte kader om deze verandering mogelijk te maken. Het doel van een CE is om geen afval te creëren en de producten zo lang mogelijk in de keten te houden. Producten langer gebruiken en deze herstellen is de best mogelijke strategie om de grondstoffen in de keten te houden. Voor bedrijven biedt een circulaire economie heel wat opportuniteiten en vernieuwende businessmodellen. Binnen deze scriptie zal er dieper worden ingegaan op de herstelbaarheid van producten en op hoe dit binnen een ontwerptraject kan worden opgenomen. 80% van de levenscyclus van een product wordt bepaald in het ontwerpproces. Het is dus van groot belang dat product levensduur verlengende inzichten worden opgenomen in het ontwerpproces.

Link met REuse Lab

De ontwerper van de toekomst zal meer focus moeten gaan leggen op duurzaamheidsaspecten en op het hergebruik van producten. De herstelbaarheid van een product is hierbij een belangrijk aspect. Door producten te herstellen, kunnen ze langer gebruikt of hergebruikt worden. Interactieve handleidingen, demontage technieken, beschikbaarheid van onderdelen en product dienst combinaties zijn nog maar enkele technieken die het mogelijk maken om producten beter te herstellen. Door gericht onderzoek tijdens een ontwerptraject, kan het product doordacht ontworpen worden met de focus op herstelbaarheid.

Timeline: 2022-2026