Jaarlijks wordt er in onderzoekslaboratoria wereldwijd, 5,5 miljoen ton aan plastic afval gecreëerd. Dit terwijl net vele onderzoekers zich hier inzetten om de afvalproblematiek in andere sectoren aan te pakken. Een substantieel deel van dit afval komt van de vele single-use verbruiksgoederen in het labo, zoals pipetpunten, tubes of petrischaaltjes. De keuze hiervoor wordt vaak gemaakt op basis van de strenge vereisten die er zijn voor deze producten maar ook omwille van het gemak van wegwerpen na gebruik.  

Het doel van dit onderzoek is echter om zoveel mogelijk wegwerpproducten te vervangen door herbruikbare alternatieven in laboratoria. Hierbij willen we ons in de eerste plaats focussen op chemische sector. Momenteel zijn er vaak geen alternatieven beschikbaar of voldoen deze niet aan de vereisten. Daarom zijn er in dit onderzoek verschillende variabelen gedefinieerd en worden de obstakels tot (her)gebruik bestudeert. De vier belangrijkst hierbij zijn: context, gebruik, vormgeving en inzameling. Deze zullen namelijk allemaal invloed hebben op het uiteindelijk gebruik-, hergebruik- of wegwerpgedrag.  

Door middel van verschillende cases wordt de theorie ook continue in de praktijk getest. Hiervoor wordt er gedurende het ganse onderzoek nauw samengewerkt met verschillend laboratoria vol enthousiasten laboranten die graag meewerken aan deze ommekeer. 

Link met Reuse Lab

Het doel van dit onderzoek is om hergebruik te initiëren in een sector waar dit lange tijd voor onmogelijk werd gehouden. Door middel van grondig onderzoek naar alternatieve oplossingen wordt er onderzocht hoe ook een herbruikbaar product aan de strenge eisen, van in dit geval een labo, kan voldoen. Verschillende inzichten over vormgeving, reinigbaarheid tot op hoog niveau en acceptatie door de eindgebruiker kunnen ook interessant zijn om te vertalen naar en toe te passen in andere sectoren.  

Timeline: 2019-2023