Side header image

Bachelor in de biochemie en de biotechnologie

Leer hoe het leven concreet in elkaar zit

Jij

 • Blink je op school uit in de wetenschapsvakken?
 • Ben je gefascineerd door het leven op moleculair niveau?
 • Werk je graag in een laboratorium?
 • Wil je een opleiding die theorie en praktijk combineert?

Je opleiding

De basis van het leven ligt in de chemische processen die zich afspelen in een cel. Als biochemicus bestudeer je deze processen:

 • hoe communiceren de miljoenen cellen in onze weefsels?
 • hoe geven ze genetische informatie door?
 • waar halen ze hun energie vandaan?
 • maar ook: wat kan er fout lopen op cellulair niveau en wat zijn de gevolgen voor het organisme?

Als biotechnoloog ga je een stap verder: je zoekt naar technieken om de biochemische kennis te gebruiken voor praktische doeleinden. Je grijpt bijvoorbeeld in omdat verstoorde celprocessen een ernstige afwijking veroorzaken. Of je probeert de celprocessen te verbeteren: genetische manipulatie staat tegenwoordig hoog op de agenda van de biotechnologen.

Je opleiding sluit aan bij de meest recente ontwikkelingen in het veld. Je volgt niet alleen theorielessen, maar gaat ook aan de slag in het laboratorium en met de computer.

Je toekomst

Met dit bachelordiploma op zak heb je rechtstreekse toegang tot de master in de biochemie en biotechnologie. Je kan kiezen uit 3 specialisaties:

 • celbiologie en fysiologie
 • moleculaire en cellulaire neurowetenschappen
 • systeembiologie

Naast een major kies je ook een van de 3 opties:

 • onderzoek: de ideale voorbereiding op een doctoraat
 • management en onderzoek: een combinatie van de optie onderzoek en de optie management en entrepreneurship
 • management en entrepreneurship: bereidt je voor op een managementfunctie in het bedrijfsleven

Als je later wil lesgeven in het secundair onderwijs, kan je kiezen voor een educatieve master: afstudeerrichting biochemie en biotechnologie. De educatieve master vervangt de vroegere optie onderwijs.

Je kan aan de Universiteit Antwerpen ook rechtstreeks doorstromen naar de master in de biomedische wetenschappen.

Om zich verder te specialiseren kiezen veel van onze studenten er na hun masteropleiding voor om te doctoreren. Een deel van hen blijft ook nadien actief in het wetenschappelijk onderzoek in de academische sector (bij universiteiten, instituten…). Anderen vinden een job in de biotechnologische of farmaceutische industrie of elders in het bedrijfsleven, of geven les in het secundair of hoger onderwijs.