Is een LIO-traject iets voor jou?

Voorwaarden

Als LIO heb je een lesopdracht in een school waarmee je een arbeidsovereenkomst hebt afgesloten en waarvoor je een loon ontvangt. Voor het toekennen van het LIO-statuut wordt verder gekeken naar:

  • de omvang en context van je lesopdracht
  • de mate waarin je lesopdracht aansluit bij je vakdidactiek(en)
  • je verworven kennis en vaardigheden, zowel uit je vakdomein als onderwijskundig en vakdidactisch

Een LIO-baan biedt veel voordelen, maar mag zeker niet worden onderschat. Je maakt immers de combinatie van je werk als leraar, het tegelijk volgen van de opleiding en vaak ook een gezin.