Is een liobaan iets voor jou?

Voorwaarden

Als lio heb je een lesopdracht in een school (of een andere onderwijsinstelling) waarmee je een arbeidsovereenkomst hebt afgesloten en waarvoor je een loon ontvangt.
Voor het toekennen van het liostatuut wordt verder gekeken naar:

  • de omvang en context van je lesopdracht
  • de mate waarin je lesopdracht aansluit bij je vakdidactiek(en)
  • je kennis en vaardigheden, zowel uit je vakdomein als onderwijskundig en vakdidactisch

Een liobaan biedt veel voordelen, maar is zeker niet te onderschatten in combinatie met je werk en thuissituatie.